Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnernes økonomiske bidrag gjør at flere skoler kan tilby MOT-programmer til ungdommene sine. I tillegg er samarbeidspartnerne viktige medspillere. Mange av de er med på å fronte merkevaren MOT, deltar i aktiviteter og bruker MOT i sin egen kulturbygging. MOT gir mot tilbake, og sammen sprer vi mer mot til de rundt oss - og spesielt til ungdom!

MOT og bærekraft

MOT jobber også med FNs bærekraftsmål. Les mer om dette her.

MOTs livsmestringskonsept består av tre enkle livsverdier som når inn til ungdoms hjerter, fem skreddersydde program for skole og lokalsamfunn og entusiastiske MOT-coacher som når inn til ungdommene. Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

Nyheter

Se alle

Sommerbesøk på Gjerdrum ungdomsskole

Tidlig i vinter tikket det inn en mail fra en engasjert ansatt i Gjerdrum kommune. Hun lurte på om MOT Norge ville bidra med et event for ungdommene ved Gjerdrum ungdomsskole. Det har vært et krevende år for alle ungdommer pga covid-19, og her opplevde de i tillegg det tragiske raset i jula 2020.

Les videre

MOT Norge og FNs bærekraftsmål

Høsten 2020 startet MOT Norge med ny strategi for næringslivspartnerne. De fleste av dagens partnere har vært trofaste samarbeidspartnere som har støttet organisasjonen i mange år. I starten ble nok bidragene sett på som donerte midler til et godt formål, men i dag setter partnerne langt høyere krav. En av de tydeligste kravene som kom frem i prosessen var at virksomheten må forankres i et tydelig bærekraftperspektiv.

Les videre

Sørlandsreklame brenner for fremtidens viktigste ressurs

Den nye MOT-samarbeidspartneren synes det er stas å bidra til MOT Norge sitt viktige arbeid med barn og ungdom over det ganske land.

I april signerte profilfirmaet Sørlandsreklame samarbeidsavtale med MOT Norge, en avtale som i første omgang strekker seg over tre år. Som bronsepartner er Sørlandsreklame en viktig støttespiller i arbeidet med å utvikle robuste ungdom som inkluderer alle.

Les videre

IKEA bidro til å spre glede og energi til elever på MOT-skoler i Trøndelag

IKEAs visjon er å skape et bedre liv hjemme for de mange menneskene. Mange barn og unge har hatt ekstra utfordrende hjemmesituasjoner under korona, og behovet for gode tiltak har økt. IKEA Leangen ønsket å bidra til å gi positivt energipåfyll til ungdommer i Trøndelag og gav derfor en engangsdonasjon på 150 000 kroner for å styrke MOT Norge sitt arbeid i regionen.

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler