Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnernes økonomiske bidrag gjør at flere skoler kan tilby MOT-programmer til ungdommene sine. I tillegg er samarbeidspartnerne viktige medspillere. Mange av de er med på å fronte merkevaren MOT, deltar i aktiviteter og bruker MOT i sin egen kulturbygging. MOT gir mot tilbake, og sammen sprer vi mer mot til de rundt oss - og spesielt til ungdom!

MOT og bærekraft

MOT jobber også med FNs bærekraftsmål. Les mer om dette her.

MOTs livsmestringskonsept består av tre enkle livsverdier som når inn til ungdoms hjerter, fem skreddersydde program for skole og lokalsamfunn og entusiastiske MOT-coacher som når inn til ungdommene. Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

Nyheter

Se alle

IKEA bidro til å spre glede og energi til elever på MOT-skoler i Trøndelag

IKEAs visjon er å skape et bedre liv hjemme for de mange menneskene. Mange barn og unge har hatt ekstra utfordrende hjemmesituasjoner under korona, og behovet for gode tiltak har økt. IKEA Leangen ønsket å bidra til å gi positivt energipåfyll til ungdommer i Trøndelag og gav derfor en engangsdonasjon på 150 000 kroner for å styrke MOT Norge sitt arbeid i regionen.

Les videre

MOT-rekord i Norge

Aldri før har så mange hatt MOT på skolen. MOT Norge jobber for å styrke ungdoms robusthet og å skape klassekulturer der alle er inkludert. Men visste du at …?

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler