Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnernes økonomiske bidrag gjør at flere skoler kan tilby MOT-programmer til ungdommene sine. I tillegg er samarbeidspartnerne viktige medspillere. Mange av de er med på å fronte merkevaren MOT, deltar i aktiviteter og bruker MOT i sin egen kulturbygging. MOT gir mot tilbake, og sammen sprer vi mer mot til de rundt oss - og spesielt til ungdom!

MOT og bærekraft

MOT jobber også med FNs bærekraftsmål. Les mer om dette her.

MOTs livsmestringskonsept består av tre enkle livsverdier som når inn til ungdoms hjerter, fem skreddersydde program for skole og lokalsamfunn og entusiastiske MOT-coacher som når inn til ungdommene. Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

Nyheter

Se alle

HEI ER IKKE BARE HEI. DET ER «JEG SER DEG»

I dag har jeg fått mange smil. Ikke fordi jeg ser bra ut eller har gjort noe spesielt. Jeg har rett og slett sagt «hei» til alle jeg har møtt. På vei til jobb, på butikken og på mosjonsturen i marka. Et lite hei er den enkleste måten å vise at vi ser hverandre på. […]

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler