MOT-filosofien

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

NYE ILDSJELER PÅ MOT-LAGET

NYE ILDSJELER PÅ MOT-LAGET

34 nye medarbeidere har vært gjennom Grunnutdanning og Verdibasert lederutvikling.

GLEDET MOT MED 268 784 kr!

GLEDET MOT MED 268 784 kr!

7-Eleven By og Langs vei (Shell/7-Eleven) hadde en kampanje på MOT til å glede-dagen, hvor hele salget av varm drikke gikk til MOT.

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

MOT samarbeider med 268 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

Ungdomsskoler med MOT

236

Videregående skoler med MOT

29

Ungdommer som får MOT

66 782