MOT-filosofien

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

Orkdal går for full pakke

Orkdal går for full pakke

Orkdal er den første kommunen som går for full pakke med Kommunen som samfunnsbygger og Skolen som samfunnsbygger på samtlige skoler i kommunen, og er dermed historisk i MOT og i Norge.

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

MOT samarbeider med 268 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

236

MOT-partner vgs

28

Ungdommer som får MOT

66 354