Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

Intensjonsavtale med Skolelederforbundet

Intensjonsavtale med Skolelederforbundet

MOT har denne uken underskrevet en intensjonsavtale med Skolelederforbundet, som sammen med MOT vil bidra til trygge og gode læringsmiljø.

En viktig dag for MOT

En viktig dag for MOT

Torsdag i forrige uke var MOT på innspillsmøte for ny folkehelsemelding. MOT var den første på talerlisten til Folkehelseministeren.

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

233

MOT-partner vgs

23

Ungdommer som får MOT

65 184