Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

BJØRNHOLT SKOLE BLIR MOT-SKOLE

BJØRNHOLT SKOLE BLIR MOT-SKOLE

Fv. Rektor Ingrid Tyldum, Margrete Dahl, Jo Trønsdal Bævre fra MOT og undervisningsinspektør, Ingjerd Lundsholt

Ny skole med på MOT-laget!

Ny skole med på MOT-laget!

Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen ønsker å skape en skolekultur hvor alle er inkludert.

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

248

MOT-partner vgs

25

Ungdommer som får MOT

66 912