MOT-filosofien

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

NYE ILDSJELER PÅ MOT-LAGET

NYE ILDSJELER PÅ MOT-LAGET

34 nye medarbeidere har vært gjennom Grunnutdanning og Verdibasert lederutvikling.

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

MOT samarbeider med 268 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

236

MOT-partner vgs

29

Ungdommer som får MOT

66 782