MOT-filosofien

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

Største tildelingen i MOTs historie

Største tildelingen i MOTs historie

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir den største tildelingen i MOTs historie til MOTs arbeid for å forhindre marginalisering og utenforskap, og arbeidet for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Thomas Hayes besøkte MOT-Camp

Thomas Hayes besøkte MOT-Camp

Denne helgen var det liv og røre på MOT-Camp i Trondheim, da det ble gjennomført en inspirasjonssamling for alle MOTs unge MOT-ledere. 

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

MOT samarbeider med 268 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

236

MOT-partner vgs

28

Ungdommer som får MOT

66 354