Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

Keep dreaming!

Keep dreaming!

MOT Norge har i år oppfylt seks drømmer landet over. Alle niendeklassinger som har MOT på skolen, kan i en av MOT-øktene søke om å få oppfylt sin drøm. I år har MOT Norge oppfylt seks av dem. Det har resultert i orgelspill i Nidarosdomen, forfatterbesøk, storyby-tur, sirkusutstyr, teaterbesøk og treningsøkt med landslaget i skiskyting. I […]

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

245

MOT-partner vgs

24

Ungdommer som får MOT

65 787