Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

EN STOR ANERKJENNELSE

EN STOR ANERKJENNELSE

Det er med stor glede vi kan fortelle at utdanningsdirektoratet har tildelt MOT 1,340 millioner.

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

233

MOT-partner vgs

23

Ungdommer som får MOT

65 184