KORT OM MOT

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

Ønskeliste til alle

Ønskeliste til alle

MOTs grunnlegger, Atle Vårvik, har skrevet en helt egen ønskeliste til alle som er involvert i MOT: 

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

233

MOT-partner vgs

23

Ungdommer som får MOT

65 184