Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

236

MOT-partner vgs

22

Ungdommer som får MOT

64 124