MOT-filosofien

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

Nordea inn som ny samarbeidspartner

Nordea inn som ny samarbeidspartner

Nordea Bank AB har etter ett år som prosjektsponsor nå inngått avtale med MOT på et enda høyere nivå. 

“Ei reise eg aldri ville vore forutan”

“Ei reise eg aldri ville vore forutan”

“Eg kan takke MOT for at eg i dag respekterer meg sjølv for den eg er,” skriver Ung MOT-leder, Sofie Sundberg i et innlegg til Sogn Avis. 

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

Et systematisk verktøy for læringsmiljø og trygghet

MOT samarbeider med 268 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

236

MOT-partner vgs

28

Ungdommer som får MOT

66 354