Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

En historisk dag

En historisk dag

Det begynte med kalenderen. Eller med idéen til kalenderen. En idé som ble til som følge av et brennende ønske om å gjøre noe, noe for å kunne hjelpe andre mennesker. – Fra boka Viljen

Toppfotballen ut til ungdommen

Toppfotballen ut til ungdommen

Den siste tiden har MOT vært rundt på skolebesøk med flere spillere fra ambassadørlagene våre, for å styrke ungdoms mot til å bry seg. Spillerne har utvekslet erfaringer fra egen ungdomstid og skolegang, og har gitt mye av seg selv til samtlige elever. — Målet er at elevene skal få se en annen side av […]

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

245

MOT-partner vgs

24

Ungdommer som får MOT

65 787