Derfor valgte Finnsnes ungdomsskole å bli MOT-skole

Rektor Line Grønstrand ved Finnsnes ungdomsskole har skrevet kort om hvorfor skolen valgte å inngå samarbeid med MOT.

Kort om hvorfor VI på Finnsnes ungdomsskole valgte å bli med på MOT laget.

Det er ulike grunner til at vi valgte å ta kontakt med Gudmund (regionleder i MOT, red. anm), for å bli en MOT- skole. Vi har over år hatt inkludering som et av våre satsningsområder, og elever har vært Trivselsledere, hvor det har vært arrangert populære aktiviteter for elever i pauser. Det har vært miljøteamet som har fulgt elevene i dette arbeidet.

Tallene våre på hva elevene sier om opplevd mobbing, har vært «gode» over år, i den forstand at vi har hatt bedre resultater enn landsgjennomsnittet. Skoleåret 2022-2023, endret dette. Tallet bikket over landsgjennomsnittet, som også var svært høyt forrige år. Vi var nødt til å se oss i speilet! Vi brenner for at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag, kjenne på VI følelsen og oppleve trivsel. Vi erkjente at arbeidet vi har gjort, ikke har vært tilstrekkelig helhetlig og systematisk, og at arbeidet med Trivselsledere lå på miljøteamet, og ikke alle. Og, vi vet at aktiviteter i pauser er bra, men det er i klasserommet vi måtte legge hovedvekten på inkluderingsarbeidet.

Vi fikk nå mulighet å jobbe mer systematisk med hele personalet, 4 fantastiske MOT- coacher har hatt flotte mini MOT- økter, og har deltatt på MOT kurs. I tillegg tar rektor med team- lederne på MOT lederkurs i oktober, for å komme enda tettere på alle ansatte.

Vi forelsket oss i MOT, da verdiene er våre verdier, og MOT programmet går rett inn i overordnet del, og også tverrfaglig tema «Livsmestring og folkehelse»

«Skolen som samfunnsbygger», ble også viktig for oss. Vi på Fusk, er ansatte, elever og foresatte. Det at alle voksne kjenner til verdiene, og lærer det samme, er avgjørende mener vi, for at ALLE elever skal oppleve en god skolehverdag.

Når ansatte delte ledelsens entusiasme for programmet, var det bare å signere kontrakten 😊

Vi gleder oss virkelig til å komme i gang med MOT-økter, dele bilder på vår fb side, heise flagget sammen med nytt konstituert elevråd. Sammen om, det er VI på Fusk <3

Line Grønstrand

Rektor ved Finnsnes ungdomsskole

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.