Resultater

mot-effekten

MOT gjør en forskjell for ungdom. Ifølge Elevundersøkelsen (2023), svarte under halvparten av elevene på 10.trinn at de er litt eller helt enig i at de gleder seg til å gå på skolen. MOT jobber for å styrke ungdoms robusthet og skape inkluderende klassemiljø, og en høy andel av ungdommene i programmet sier at det hjelper dem. For eksempel, på en skala fra 1-6 scorer ungdom 4,39 på at MOT bidrar til å bedre ungdoms liv. Det betyr at 80% av ungdommene valgte å svare at de er litt enig, ganske enig eller helt enig på spørsmålet.

MOT har solide implementeringsmodeller og er opptatt av tett oppfølging av våre samarbeidsskoler. Hvordan setter vi vår teori ut i praksis? Les mer om programmene våre her.

MOT-undersøkelsen

Årlig gjennomføres MOT-undersøkelsen, der tiendeklassinger og VGS-elever gir tilbakemeldinger om sin opplevelse av MOT-programmet på skolen. Denne undersøkelsen fungerer som en temperaturmåling på MOT, og gir oss god innsikt i hvordan programmet fungerer på hver skole. Samtidig gir den oss verdifulle tilbakemeldinger direkte fra ungdommene selv.

Under presenterer vi noen av tilbakemeldingene fra MOT-undersøkelsen 2023.

7.525
svar fra elever på
MOT-undersøkelsen i 2023

MOT har vært et opplegg jeg mener har vært med på å styrke oss som ungdom, der vi har kunnet lære om oss selv og hva som er viktige verdier i livet

Elev 10. trinn, Viken

MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor

Utenforskap er en av de største risikofaktorene vi har i samfunnet vårt i dag. MOT Norge jobber for å bidra til inkluderende klassemiljøer hvor alle føler tilhørighet. 74% av elevene på 10. trinn svarte at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,21).

74
%

MOT BIDRAR TIL AT JEG VISER MER MOT TIL å være Meg selv

74%

74% av elevene på 10. trinn sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til at jeg viser mer mot til å være meg selv (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,14).

73%

73% av avgangselevene på VGS sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til at jeg viser mer mot til å være meg selv (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,05).

MOT BIDRAR TIL ET KLASSEMILJØ DER INGEN ER UTENFOR

På VGS svarte 81% av avgangselevene at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i påstanden MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,42).

81
%
73%

73% av elevene på 10. trinn sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT hjelper meg til å ta egne og bevisste valg (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,16).

74%

74% av avgangselevene på VGS sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT hjelper meg til å ta egne og bevisste valg (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,10).

MOT HJELPER MEG TIL Å TA EGNE OG BEVISSTE VALG

MOT bidrar til at flere ungdommer viser mot til å si nei

77%

77% av elevene på 10. trinn sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til at flere ungdommer viser mot til å si nei (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,24).

79%

79% av avgangselevene på VGS sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til at flere ungdommer viser mot til å si nei (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,20).

teorigrunnlag

MOT bygger i all hovedsak på tre teorier: Økologisk teori, sosial påvirkningsteori og teori om mestringstro (self-efficacy).

Forskningssamarbeid med NTNU

I vår inngikk MOT Norge et spennende forskningssamarbeid med NTNU. I flere måneder har MOT, i samarbeid med NTNU, finpusset og testet en intervensjonsøkt som skal styrke faktorer som påvirker ungdoms robusthet.

årsrapporter

Vi jobber for å skape et varmere og tryggere samfunn. Et samfunn der ingen føler seg alene, og hvor alle har mot til å sette grenser for seg selv, hjelpe andre og leve ut drømmene sine.

Det gjør vi gjennom våre programmer for ungdomsskoler og videregående skoler - og gjennom utviklingsprogram for voksne som jobber tett på barn og ungdom i lokalsamfunnet. Det er en av årsakene til at MOT har effekt.

I årsrapportene våre kan du lese mer om våre aktiviteter og resultater for hvert år.

vil du skape resultater med mot?

kontakt oss
kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon.

kontakt oss
Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.