Hva er mot?

Organisasjonen

MOT Norge er en ideell non-profit organisasjon som ble stiftet i 1997. MOT tilbyr forebyggende og holdningsskapende programmer til ungdomsskoler og videregående skoler.

MOTs oppdrag er å utvikle robuste ungdom, som inkluderer andre.

MOTs programmer er et verktøy for å jobbe systematisk med å utvikle ungdoms robusthet og motstandskraft. Målet er at de står sterkere i møte med samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker.

HVORFOR MOt?

MOT er forankret i positiv psykologi. Fremfor å fokusere på negativ atferd, jobber MOT forebyggende og kontinuerlig med å forsterke den positive atferden vi ønsker mer av. MOT gir ungdom verdier og verktøy i det som kan være en krevende ungdomstid. 7 av 10 ungdommer svarer at de er litt enig, ganske enig eller helt enig på at MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,23).

(01)
Mot til å si nei
(02)
Mot til å BRY SEG
(03)
Mot til å leve

Mot er menneskets viktigste egenskap,
fordi det er egenskapen som garanterer de andre

Aristoteles

MOTs Programmer

MOT tilbyr et helhetlig og godt utprøvd program, hvor målet er å styrke ungdoms robusthet og motstandskraft, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert. MOTs programmer er gjennom 26 år kontinuerlig utviklet basert på erfaringer, nyere forskning, samfunnsendringer, tett dialog med samarbeidsskoler og ikke minst tilbakemelding fra ungdom.

MOT i Ungdomsskole

MOTs elevprogram «Robust ungdom 12-16» består av 14 MOT-økter hvor målet er å styrke ungdoms robusthet, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert.

Les mer
MOT i Videregående skole

MOTs elevprogram «Robust ungdom 16-25» for videregående skoler er tilpasset både for 3-årig og 2-årig skoleforløp, og har egen modell for påbygg.

Les mer
MOTS PROGRAM for Barneskole

MOTs program «SUPER!!» er tilpasset for elever på barneskolen - for å bidra til å etablere et trygt, godt og inkluderende klassemiljø.

Les mer

Vil du vite mer om mot?

kontakt oss
kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon.

kontakt oss
Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.