Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

MOTs program FOr Barneskole

(1.-4. trinn)

super!!

SUPER!! (1.-4. trinn) er et program for å bygge trygge og gode klassemiljø, og ivareta barns naturlige tendens til å like seg selv. I en «SUPERklasse» er alle like viktige og lærer om likeverd, tilhørighet og mangfold. Elevene øver og lærer om sosial kompetanse gjennom lek, refleksjon, undring og historier. De blir kjent med egne og andres følelser, selvregulering og lærer om hjernens magi. 

SUPER!! ønsker at hver enkelt elev skal forstå seg selv bedre, både alene og sammen med andre. Ha en bredere forståelse av egne følelser og reaksjonsmønster. Elevene undrer seg, utfolder seg kreativt og oppleve en trygg skolehverdag, der hver enkelt elev opplever at de er like viktig. 

For å skape et godt miljø krever det samarbeid og forståelse. Vi lærer mens vi går, og det er lettere om vi går sammen.

SåNn JOBBER vi

Trygt klassemiljø

SUPER!!-øktene har som mål å styrke relasjoner og hjelpe den enkelte til å se seg selv som en viktig brikke i en større helhet. I SUPER!! øver vi på å se og inkludere alle. Viktige temaer er trygghet, tilhørighet, sosial kompetanse og mangfold.

Trygge miljø der barna aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle er avgjørende for at hver enkelt elev skal føle seg ivaretatt. Med tette og trygge relasjoner øker også sjansen for at man sier ifra om man sliter selv, eller ser at andre sliter.

Trygge elever

Målet er at elevene lærer seg begreper, tankesett og strategier som bidrar til å ha en bedre forståelse av seg selv og hverdagen. Verktøyene hjelper dem til å bruke dette både i og utenfor klassen.

SUPER!! tilbyr en systematikk for å jobbe med temaer som selvhevdelse, selvfølelse og selvregulering.

konkrete verktøy

Gjennom SUPER!!-øktene får barna konkrete verktøy og et felles språk som hjelper dem å forstå, tilpasse og kommunisere følelser og ulike perspektiv.

Virkemidler

Elevene blir kjent med superhelten Super-Marte og hennes medhjelper Dr. Klok. To karakterer som undrer seg sammen med elevene og fronter gode verdier.

DetTE tilbyr vi barneskolen

Fast program og oppfølging
 • Programmet SUPER!! 1.-4. trinn: En «SUPER!!-økt» hver uke
 • SUPER!! er et program støttet av Utdanningsdirektoratet. Det inkluderer historier, leker/øvelser, verktøy og manus til alle øktene
 • SUPER!!-øktene er tett knyttet opp mot overordnet del av læreplanen samt kompetansemål i fag
 • Målet er å styrke robusthet og motstandskraft, og å utvikle klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert
 • Kompetansenettverk og oppfølging
Utdannelse og erfaringsutveksling
 • Utdanning i MOTs metoder og verktøy for skoleledelse og andre personale involvert i arbeidet. 3 dager for skoleledelse og egen samling for «SUPER!!-ansvarlige» på to dager
 • Tilbud om utdanning ved utskiftning av personale
 • Årlig erfaringssamling med fokus på erfaringsutveksling
 • Foredrag og inspirasjon til skolepersonal og viktige voksne på barn og ungdoms arenaer gjennom forsterkningsprogrammet «Skolen som     samfunnsbygger»
Forsterkningsaktiviteter
 • SUPER!!-oppdrag: Hjemmeoppgaver for å bidra til gode samtaler med foresatte
 • Synliggjøring: Plakater og annet kampanjemateriell
 • Videomateriale: Tilgang til videomateriale med ulik tematikk, som benyttes ved ønske gjennom året
Video SUPER

Mestring i klasserommet

Sendt inn av lærer ved en SUPER!!-skole i Trøndelag:

Jeg tenkte å dele litt om «superfokusstjernen», som har blitt et nyttig verktøy i min klasse. Vi snakker mye om det at vi har to ører og at det å være god lytter er noe vi må lære oss.

Det er en jente i andre klasse som liker å prate mye, men ikke når både andre og tredje klasse er samlet, fordi hun synes de i tredje klasse virker så store og flinke, noe som gjør det litt skremmende for henne.

Etter at vi hadde blitt flinke til å bruke «superfokusstjernen» og blitt bedre lyttere, tok vi en runde der alle skulle få ha med seg et kosedyr på skolen etter tur, og fortelle om det kosedyret. Da det ble hennes tur, steg hun frem og plasserte seg i «superfokusstjernen». Hun fortalte så engasjerende, brukte så mange ord som hun aldri hadde gjort før foran både andre og tredje klasse.

Alle lyttet oppmerksomt, og det ble en fantastisk opplevelse for henne, så vel som for læreren. Det var et betydningsfullt øyeblikk for både henne og meg.

En ting jeg har erfart med SUPER!! er at jeg har undervurdert barna.

Lærer i 1.klasse, Vestland

Ønsker du MER informasjon om «SUPER!!»?

kontakt oss
kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon.

kontakt oss

Skolen som samfunnsbygger

Ansatte i skolen har en av samfunnets viktigste oppgaver. Skolen er en arena for alle barn og ungdom og er derfor en viktig arena for å bygge barn og unge for fremtiden.

Skolen som samfunnsbygger er et forsterkningsprogram hvor målet er fellesforstått ansvarlighet for voksne rundt barn og unge. Kjernen i programmet er de tre relasjonsnormene; skape godfølelsen, vise bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet.

Disse er systematisert gjennom det autoritative perspektivet og gjelder både klasseledelse og foreldrestil. Gjennom programmet forsterker vi rektor som kulturbygger og bidrar med foredrag til personalet og lokalsamfunnet.