SalMar

Samarbeidspartner siden
2023
les mer om vår partner

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Vårt strategiske samarbeid med MOT skal inngå i en helhetlig tilnærming til 24-timers mennesket i de lokalsamfunnene vi har vår aktivitet; målet er å fremme barn og unges trivsel, psykiske helse, livskvalitet og opplevelse av mestring. Vi har tro på at MOT med sin erfaring, kompetanse og verktøykasse vil utgjøre en stor forskjell i dette arbeidet både internt hos oss og ut mot de unge i samfunnet som er vår fremtid. Vi i SalMar er stolte av å være gullpartner og ser frem til et innholdsrikt og viktig samarbeid – «Vi bryr oss»

Frode Arntsen, Konserndirektør

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.