MOT-camp

MOT-camp

Enkeltmennesker kan gjøre utrolig stor forskjell i et lokalmiljø.

Noen ungdommer bare har det i seg. De gir rom for folk som står utenfor. Skaper varme og glød i miljøet sitt. Viser vei for andre. Vi kaller dem «Unge MOT-ledere».

Hovedaktiviteten på MOT-camp er å utdanne ildsjeler fra hele Norge i å bruke MOT for å skape varmere og tryggere samfunn.

På MOT-camp samler vi Unge MOT-ledere fra kommunene som jobber med MOT. Målet vårt er å sørge for at ungdommene blir enda bedre Unge MOT-ledere og rollemodeller for sine lokalsamfunn. Dermed kan de i sin tur gjøre en forskjell og bidra til å skape et samfunn der forskjeller aksepteres og der folk gjør hverandre verdifulle.

En «MOT til å lede»-samling på MOT-camp varer i tre dager. Gjennom vårt spennende og utviklende program blir ungdommene mer bevisste på hvem de er, hva de vil, og hva som er viktig for dem. De blir kjent med sine sterke, mellommenneskelige sider, og lærer å se hvordan de kan bruke sine styrker til beste for samfunnet de lever i. Les mer under «Ung MOT-leder» i menyen.

Tid til overs? MOT-camp er et dugnadsdrevet inspirasjonssenter. Vil du bli med på dugnaden? Les mer under «Frivillig arbeid» i menyen.

Ung MOT-leder

Kloke Kofi Annan har sagt følgende:
Å leve er å velge. Men for å velge godt, må du vite hvem du er og hva du står for, hvor du ønsker å gå, og hvorfor du ønsker å komme dit.

MOT-camp er en arena for å finne svar på disse spørsmålene. Her skal vi styrke ungdoms livskompetanse, mot og innsikt i hvem de er, hva de vil og hva som er viktig for dem. Ved å bli sterkere og tryggere på sin verdi som «Ung MOT-leder», kan de utrette mer med de egenskapene de har – ta gode valg.

Hvem kan bli «Ung MOT-leder»? Jo, kommunene håndplukker ungdom som utmerker seg ved å være positive kulturbyggere som tar bevisste valg. En «Ung MOT-leder»…

  • er mellom 16 – 25 år
  • vil bidra til å skape et varmere og tryggere nærmiljø.
  • har og tar initiativ.
  • følger sitt eget hjerte, ikke strømmen.
  • legger merke til positive ting og tør å gi ros.
  • greier å skape engasjement og tenne glød hos andre.
  • er en ledertype. Noen ledere står i front og snakker høyt. Andre står i bakgrunnen og trekker i tråder.

Vi samler ungdommer med disse egenskapene til en «MOT til å lede»-samling. og lar dem tilbringe tre døgn sammen på MOT-camp. I løpet av tiden her får de opplæring i å være «Ung MOT-leder». Stikkord for opplegget er bevisstgjøring, formidling, lederskap, prioritering, refleksjon og nettverksbygging. Etter endt camp kjenner de seg selv og sine styrker bedre. De vet hva de kan bety for sine omgivelser. De har lært hvordan de skal jobbe for å legge merke til medmenneskers sterke sider, og er blitt del av et miljø. De er blitt inspirert til å bidra i MOT-arbeidet i sin hjemkommune. All erfaring viser at MOT-arbeidet fungerer bedre i lokalsamfunn som har Unge MOT-ledere med opplæring fra MOT-camp. Unge MOT-ledere blir eksperter på å engasjere andre ungdommer i praktiske forberedelser til ulike arrangementer.

Pris per deltaker er 6500,- ink.mva.

Klikk for påmelding til «MOT til å lede»-samling.

Frivillig arbeid

MOT er en holdningsskapende og verdifokusert organisasjon som jobber for og med ungdom. Vi tror på å arbeide i forkant for å skape robuste ungdommer og trygge, varme ungdomsmiljø. På denne måten forebygger vi mobbing, gruppepress, ensomhet og dårlige veivalg.

Vil du gjøre en forskjell i unge menneskers liv og har tid til overs? Dersom du har sansen for måten MOT jobber på, inviterer vi deg med inn i gjengen på MOT-camp. Vi trenger hjelp til ulike praktiske oppgaver.

Det kan dreie seg om kjøkkentjeneste eller drift av anlegget. Vi har bruk for deg enten du har 1, 10 eller 100 dager å avse.

Ta kontakt med Pål Graneng på mobil 918 60 402 eller pal@mot.no for å få høre mer om frivillig arbeid på MOT-camp.

Praktisk informasjon

Adresse: MOT-camp, Fjellseterveien 509, 7020 Trondheim
Kontakt: Leder Rune Skanke, rune@mot.no, 90120912.

Her finner du oss