Ungdom står i en sirkel og sparker fotball

Bruker idretten for å styrke ungdommer

Sammen med Rosenborg og Sparebank 1 SMN ønsker MOT Norge å lære ungdommene viktigheten av å bygge et godt lag med fokus på fellesskap.

I april arrangerte MOT Norge i samarbeid med Rosenborg Ballklubb og Sparebank 1 SMN. «Lagbyggertimen» på Lerkendal. Målet var å bevisstgjøre trenere, lag- og klubbledere og sportslige ledere viktigheten av trivsel, det å bygge en god kultur og et godt lagmiljø.

– I et lag har man mange forskjellige personer og egenskaper, og det er viktige å utnytte styrkene til alle i et lag. Det å dra veksler på unike egenskaper hver enkelt sitter på og dra nytte og lære av hverandre er viktig. Bidrar du med ditt får du det 10-dobbelte tilbake, sier tidligere skiløper og nå privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 SMN, før han legger til:

– Som jeg lærte av Marit Breivik: «ingen fortjener å være på et bedre lag enn de er med på og bidrar til selv».

Viktig på flere arenaer

Sammen med næringslivsansvarlig Gunvor Østgaard i MOT Norge holdt Rønning en inspirerende seanse rundt lagbygging med fokus på fellesskapet. Rønning påpeker at lagbygging er viktig på flere arenaer i livet.

– Jeg har selv opplevd verdien av det å komme inn å være en del av et lag, både i idretten og i arbeidslivet. Kulturen har vært viktig for trivsel og utvikling for min del. En god kultur innenfor et lag gjør at man spiller hverandre god. Åpenhet, takhøyde og humor er viktig for god kulturbygging, understreker Rønning.

FOKUS PÅ FELLESSKAPET: Gunvor Østgaard i MOT Norge og Eldar Rønning i Sparebank 1 SMN formidlet viktigheten av å fokusere på å bygge et godt miljø i laget i stedet for å fokusere på prestasjoner.

Rønning får støtte av sportslig koordinator og Leder av SalMar Akademiet Roar Vikvang i Rosenborg Ballklubb.

– For oss i Rosenborg er lagbygging en naturlig del av den fotballutdannelsen vi ønsker å gi våre spillere. Vi har en helhetlig tilnærming til utviklingen av fotballspillere, og mener at utviklingen av mennesket er en viktig del av dette.

En kultur hvor alle blir inkludert

Under «Lagbyggertimen» på Lerkendal holdt Vikvang et viktig foredrag om sunne verdier, og hvordan man kan bruke status på to måter: Se ned på noen, eller løfte opp noen.

– I Rosenborg vektlegger vi lagbygging og utvikling av fellesskap og samhandling i stor grad. Rosenborgfotballen skal være kjennetegnet gjennom et angrepsvillig og sterkt kollektiv, forteller Vikvang. Han forklarer at et sterkt kollektiv kjennetegnes av en kultur hvor alle blir inkludert.

Alexander Tettey og Daniel Getaneh Hatland
Alexander Tettey og Daniel Getaneh Hatland

– Alle stiller krav til det som skjer, og starter med å stille de tøffeste kravene til seg selv før man krever noe av andre, og man står sammen i medgang og motgang. Vi sier det gjerne slik: Det er viktig å gå på banen for å være god selv, men det er mye viktigere å gå på banen for å gjøre dine lagkamerater best mulig for da blir effekten mye større. I lys av dette er det derfor svært viktig for oss å jobbe med dette.

Også tidligere Rosenborgspiller Alexander Tettey var til stede under «Lagbyggingstimen» på Lerkendal. Sammen med prosjektleder for «Det krever MOT å si stopp» Daniel Getaneh Hatland i MOT Norge holdt Tettey foredrag om viktigheten av å stå opp mot rasisme og hvorfor gode rollemodeller er viktige.

– Spesielt viktig for barn og unge

Både trenere og klubb har en viktig rolle i barn og unges liv når de driver med idrett. Derfor ønsket MOT Norge, Rosenborg Ballklubb og Sparebank 1 SMN å gi trenere på aldersbestemte lag inspirasjon og verktøy til hvordan de kan bygge et godt og inkluderende miljø i laget sitt.

VIKTIG: Å bygge et godt miljø er ikke noe som er gjort over en kveld, men en kontinuerlig prosess som man aktivt må jobbe med fra tidlig alder og hele veien gjennom, mener Trener Jostein Løkken.

– Det å lære guttene og jentene å spille fotball er selvsagt en viktig del av treninga vi holder på med hele deres oppvekst. Dette handler ikke nødvendigvis om at de skal spille for Rosenborg når de blir store, men mer om det å lære seg å bli glad i å være aktiv, samt å få mestringsfølelse på sitt nivå som de kan ta med seg inn på andre arenaer, sier trener Jostein Løkken for Nationalkameratene fotball Gutter 2009.

Løkken er ikke tvil om at et trygt og inkluderende miljø i fotballen er spesielt viktig for barn og unge som har et ekstra behov for å bli sett – enten de har utfordringer med fag på skolen, om de blir mobbet eller kommer fra ustabile hjem.

– I tillegg er det like viktig at de lærer seg å tilhøre et lag og en enhet, og tar med seg egenskaper som samhold, omtenksomhet, motivasjonsbygging, tålmodighet og respekt. Dette er egenskaper som guttene og jentene har bruk for resten av livet – ikke bare på fotballbanen.

Har du lyst til å bygge et godt miljø i laget ditt eller i bedriften din? Ta kontakt med Gunvor Østgaard på 90842602 eller gunvor@mot.no

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.