Mot STYRKER 

UNGDOMS ROBUSTHET

MOT TIL Å BRY SEG
MOT TIL Å SI NEI
MOT til å leve
MOT TIL Å BRY SEG
MOT TIL Å SI NEI
MOT til å leve
MOT TIL Å BRY SEG
MOT TIL Å SI NEI
MOT til å leve
MOT TIL Å BRY SEG
MOT TIL Å SI NEI
MOT til å leve

over 26 års erfaring med Ungdom

Gjennom 26 år har vi utviklet programmer for å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. Dette gjør vi for å forebygge samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker.

tall vi er stolte av

72.963
ungdommer NÅS GJENNOM MOTS PROGRAMMER I skolen
294
MOT-Skoler
hva er mot?

tar ungdom på alvor

Gjennom tett dialog med våre rundt 300 samarbeidsskoler, får vi tilbakemelding på at ungdom opplever ungdomstiden som tøff, og at det er høyt press fra mange kanter.

MOT jobber for å redusere risikofaktorer hos barn og unge i sårbare overganger, og for å styrke deres evne til å møte utfordringene som ofte dukker opp i ungdomstiden.

Eg er ganske ulykkelig i meg sjølv og MOT hjelpte meg til å skubbe meg sjølv framover til å få til ting i livet.

Elev 10. trinn, Møre og Romsdal
80%

80% av ungdom på 10. trinn sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til å bedre ungdoms liv. På en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,39 (MOT-undersøkelsen 2023).

74%

74% av avgangselevene på VGS sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT har bidratt til at de bryr seg mer om andre. På en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,07 (MOT-undersøkelsen 2023).

hvordan bli EN MOT-skole?

kontakt oss
kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon.

kontakt oss

hvorfor mot?

MOT er forankret i positiv psykologi. Fremfor å fokusere på negativ atferd, jobber MOT forebyggende og kontinuerlig med å forsterke den positive atferden vi ønsker mer av. MOT gir ungdom verdier og verktøy i det som kan være en krevende ungdomstid. 7 av 10 ungdommer svarer at de er litt enig, ganske enig eller helt enig på at MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor (på en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,23).

(01)
Mot til å si Nei
(02)
Mot til å BRY SEG
(03)
Mot til å leve

Vi KAN ikke beskytte ungdom fra selve livet, men vi kan ruste deM til å møte utfordringene livet kommer med.

MOTs Programmer

MOT tilbyr helhetlige og forebyggende programmer. Målet er å styrke ungdoms robusthet og motstandskraft, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert. MOTs programmer er gjennom 26 år kontinuerlig utviklet basert på erfaringer, nyere forskning, samfunnsendringer, tett dialog med samarbeidsskoler og ikke minst tilbakemelding fra ungdom.

MOT i Ungdomsskole

MOTs elevprogram «Robust ungdom 12-16» består av 14 MOT-økter hvor målet er å styrke ungdoms robusthet, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert.

Les mer
MOT i Videregående skole

MOTs elevprogram «Robust ungdom 16-25» for videregående skoler er tilpasset både for 3-årig og 2-årig skoleforløp, og har egen modell for påbygg.

Les mer
MOTS PROGRAM for Barneskole

MOTs program «SUPER!!» er tilpasset for elever på barneskolen - for å bidra til å etablere et trygt, godt og inkluderende klassemiljø.

Les mer

Ambassadører

MOT-ambassadørene er profilerte forbilder innenfor idrett og kultur. MOT-ambassadørene ønsker å bruke sin posisjon som rollemodeller til noe positivt for ungdom, og gjennom sitt engasjement deler de av sine historier og erfaringer fra egen oppvekst og karriere.

I MOT er vi opptatt av å vise frem logoen på de menneskene som de deler de samme verdiene og visjonene som MOT. Som profilerte mennesker får man ikke velge om man vil være et forbilde eller ikke - men man får velge «hvilken rollemodell ønsker jeg å være?». Vi ønsker å løfte frem bevisste rollemodeller til ungdom.

Her kan du lese litt om og bli inspirert av et utvalg av MOTs ambassadører.

Skoler med mot

En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har samarbeidsavtale med MOT, og dermed benytter MOTs programmer. Over 300 skoler benytter seg av MOT-programmet i Norge. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Din bedrift kan gi ungdom MOT

Som samarbeidspartner med MOT blir dere en viktig støttespiller i arbeidet for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

Alle MOTs samarbeidspartnere er gull verdt! Vi har likevel en inndeling i gull, sølv, bronse og supporter slik at dere kan finne det nivået som er riktig for dere.

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.