Hvordan bli en MOT-skole

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

Trenger din skole MOT?

VOLLEN UNGDOMSSKOLE BLIR MOT-SKOLE

VOLLEN UNGDOMSSKOLE BLIR MOT-SKOLE

Rektor på Vollen ungdomsskole, Haydar Øzbal og regionlederstøtte for Oslo og Akershus, Jo Trønsdal Bævre.

MOT-LAGET STYRKET I BERGEN!

MOT-LAGET STYRKET I BERGEN!

Rektor på Breimyra skole, Britt Fjeldstad og MOTs regionleder for Hordaland, Regina Njåstad Vestrheim.

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT utvikler robuste ungdommer, som inkluderer alle

MOT samarbeider med over 250 ungdomsskoler og videregående skoler. Vil dere bli med på MOT-laget?

Fakta om MOT

MOT-partner us

252

MOT-partner vgs

25

Ungdommer i MOTs programmer

67 762