Skolen som samfunnsbygger

"Teacher is a maker of man. He is foundation of all Education, and thus of the whole civilization of mankind, present and future. No nation reconstruction is possible without the active cooperation of the teacher."

John Adams, 1. visepresident og 2. president i USA

Som ansatt i skolen har du en av samfunnets viktigste oppgaver. Skolen er en arena for alle ungdommer og er derfor en viktig arena for å bygge ungdom for fremtiden. Vi ønsker at denne siden kan gi litt ekstra energi og være en ressursside for deg som jobber i skolen.

Kjernen i programmet er de tre forskningsbaserte relasjonsnormene; skape godfølelsen, vise bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet. Disse er systematisert gjennom det autoritative perspektivet og gjelder både klasseledelse og foreldrestil. Du kan klikke her for vår modell av dette.

Økter til skolepersonalet fra MOT sentralt:

  • År 1: De tre relasjonsnormene - 6 timer
  • År 2: Skape godfølelsen: Kommunikasjon og lagbygging - 3 timer
  • År 3: Vise bakgrunnsforståelse: Se hele mennesket - 3 timer
  • År 4: Praktisere tøff kjærlighet: Fokus og verdier - 3 timer
  • År 5: Under utvikling: Forsterkning av skolen som samfunnsbygger - 3 timer

Hvert år er det tilhørende kveldsforedrag for lokalsamfunnet som tar utgangspunkt i det afrikanske ordtaket "it takes a village to raise a child". Både ansatte i skolen og andre viktige voksne rundt barn og unge får gjennom foredragene nyttige verktøy som kan brukes for å skape et varmere samfunn.

Høsten 2020 kom boka Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe. Les mer om boka her.

Skap godfølelsen

Les mer

Vis bakgrunnsforståelse

Les mer

Praktiser tøff kjærlighet

Les mer