SUPER!! - nå tilgjengelig for alle barneskoler

- Jeg merker at SUPER!! gjør noe med ungene, men jeg merker også at det gjør noe med hvordan vi som voksne møter ungene.

I mange år har MOT Norge fått tilbakemeldinger fra rektorer og andre skoleansatte på at de ønsket at MOT kunne bidra også lengre ned på trinnene. Under pandemien begynte utviklingen av et nytt program tilpasset barneskolen, og en pilot på programmet SUPER!! ble satt i gang. Tilbakemeldingene har vært over all forventning og det er en stor glede å kunne si at nå er programmet blitt tilgjengelig for alle.

Vi tok en prat med MOTs Bjørg-Elin Moen og Marte Siljan Lind som er ansvarlige for programmet SUPER!!

Hva er «SUPER!!»?

- Et program for sosial- og emosjonell læring. Enkelt forklart vil vi at barna skal ha det bra i klassen og like seg selv. SUPER!! er en ferdig pakke, der lærer kan hente ut materiell og manualer. Programmet er utviklet i samarbeid med barneskoler, slik at det passer skolehverdagen best mulig.

Hva er målet med «SUPER!!»?

- Et av MOTs prinsipp er å jobbe i forkant, og det er en av hovedgrunnene til at vi begynte å utvikle programmet. Målet er å bidra til et klassemiljø, der alle føler seg inkludert. I en superklasse er alle med. Vi ønsker å gi de gode verktøy til hvordan de kan forstå seg selv og de andre i samspill, utfordringer og i møte med andre og egne følelser. Gjennom programmer vil vi også trigge utforskertrang og kreativitet.  

Hvem er «SUPER!!» for?  

- Det er for skoler som ønsker et strukturert program som er tilrettelagt for småtrinnet. Målgruppen er elever fra 1.-4. trinn, og brukes gjerne av lekne og varme lærere.

Hvordan har mottakelsen av programmet vært?

- Både mottakelsen og etterspørselen har vært veldig god. Vi har i liten grad gått ut med informasjon om programmet, og vi har hatt begrensninger på inntak av skoler. Vi begynte med 10 piloter, men nå har vi rundt 60 skoler som har startet eller skal starte med SUPER!! Under en samling sa en lærer: «Jeg merker at SUPER!! gjør noe med ungene, men jeg merker også at det gjør noe med hvordan vi som voksne møter ungene». Slike tilbakemeldinger er hyggelig å høre, forteller Moen og Lind.

Bjørg-Elin Moen og Marte Siljan Lind undrer seg og utforsker sammen med elevene som Dr. Klok og Super-Marte.

Gjennom programmet, får skolene tilgang til mange videosnutter med ulike tema hvor elevene blir godt kjent med to karakterer som kalles Super-Marte og Dr. Klok.  

Hvem er Super-Marte og Dr. Klok?

- De er to luringer som barna blir godt kjent med underveis i programmet. Super-Marte er en superhelt, som undrer seg sammen med barna. Heldigvis har hun en klok dr. ved sin side, som kan mye om hjernen, følelser og mye mer. Barna får blant annet videoklipp, oppgaver, historier og gåter.

Hvordan har responsen vært på disse?

- Responsen har vært over all forventning. Barna har blitt mer opptatt av dem enn vi hadde sett for oss. Så langt har tilbakemeldingene har vært udelt positive. En lærer sa «det som er så fint er at Super-Marte er like populær som Spiderman og Batman. Forskjellen er at Super-Marte ikke trenger å sloss, men har gode verdier».

Avslutningsvis, hvordan kan skoler få ta i bruk SUPER!! på skolen sin?

- Da tar man kontakt med oss i MOT Norge.

Ønsker du mer informasjon? Les mer om MOTs program for barneskole her.

Kontakt? Fyll ut skjema eller finn regionleder her.

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.