SalMar styrker psykologisk trygghet sammen med MOT for over 2000 ansatte

- Mange har uttrykt en forsterket forståelse for viktigheten av et støttende og respektfullt arbeidsmiljø.

I desember 2023 inngikk SalMar, en av verdens ledende selskaper innen lakseoppdrett, en betydningsfull samarbeidsavtale med organisasjonen MOT Norge. Hensikten med denne avtalen er å fremme sosial bærekraft, både internt i selskapet og i lokalsamfunnene der SalMar opererer. Fokus er spesielt rettet mot å styrke ungdommens psykiske helse og tilhørighet gjennom MOT-programmet «Robust ungdom» i skolene.

Som en del av samarbeidet har SalMar valgt å integrere MOTs prinsipper og verktøykasse i sitt HR-arbeid. Denne våren har over 2000 ansatte på Frøya, Senja og Tromsø deltatt på 15 foredrag med fokus på psykologisk trygghet. Disse foredragene har vært en del av SalMars interne verdiprogram, «SalMarskole», og har bidratt til å styrke bedriftens arbeidsmiljø.

Arthur Wisniewski, Direktør HRM i SalMar ASA, uttaler:

- Vårt strategiske samarbeid med MOT skal inngå i en helhetlig tilnærming til 24-timers mennesket i de lokalsamfunnene vi har vår aktivitet; målet er å fremme barn og unges trivsel, psykiske helse, livskvalitet og opplevelse av mestring. Vi har tro på at MOT med sin erfaring, kompetanse og verktøykasse vil utgjøre en stor forskjell i dette arbeidet både internt hos oss og ut mot de unge i samfunnet som er vår fremtid.

MOTS RELASJONSNORMER

For å skape en sterkere kultur på arbeidsplassen, har SalMar tatt i bruk MOTs relasjonsnormer. Disse normene fokuserer på å fremme godfølelse blant ansatte, vise forståelse for hverandres bakgrunn og verdier, samt praktisere tøff kjærlighet gjennom tydelige, ærlige og konstruktive samtaler. Målet er å gi økt inspirasjon, bevissthet og mot til både individ og felleskap.

GOD STEMNING: Play. Trust. Work.
MOT SOM VERKTØY I ARBEIDSMILJØUTVIKLING

SalMar jobber aktivt for å skape et sunt og inkluderende arbeidsmiljø, og Wieniewski trekker frem at MOT passer godt inn i helheten.

- SalMar anerkjenner viktigheten av et sunt og inkluderende arbeidsmiljø. Gjennom samarbeidet med MOT har omkring 2000 medarbeidere fått muligheten til å bli kjent med MOTs verktøykasse og delta i øvelser som har fremmet bevisstgjøring og perspektiv. Resultatene fra den siste medarbeiderundersøkelsen viser at det er enkelte områder som trenger videreutvikling, og her passer MOTs metoder godt inn som en del av en helhetlig utviklingsprosess.

- Tilbakemeldingene fra de ansatte etter samlingene med MOT har vært overveldende positive. Mange har uttrykt en forsterket forståelse for viktigheten av et støttende og respektfullt arbeidsmiljø. Dette har vært en viktig del av SalMars kontinuerlige innsats for å fremme en bedriftskultur som alle kan være stolte av» sier Arthur Wisniewski.

MOT I UNGDOMSSKOLENE PÅ SENJA OG FINNSNES

I tillegg til å styrke sitt eget arbeidsmiljø, ønsker SalMar også å bidra til tryggere lokalmiljøer. Dette gjør de ved å subsidiere ungdoms- og videregående skoler i områdene de opererer i. I 2024 vil skoler på Senja/Finnsnes, inkludert Finnsnes ungdomsskole, motta støtte for å kunne implementere MOT-programmet fra høsten 2024.

Leder for finansiering, Leon Romestrand, og næringslivsansvarlig, Gunvor Østgaard, har holdt foredrag og møtt alle de tusen ansatte i SalMar-konsernet og har kjenner at det felles verdigrunnalget vi har med å «bry oss» virkelig gjennomsyrer organisasjonen. Vi gleder oss til videre samarbeid, og til sammen med SalMar fortsatt jobbe med gode arbeidsmiljø og gode, trygge lokalsamfunn.

Bli samarbeidspartner med MOT? Les mer her.

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.