MOTs foredragspakke til næringslivet

På jakt etter økt inspirasjon, bevissthet og mot i teamet? Her finner du hvilke foredrag MOT kan tilby din bedrift.

MOT har utviklet en ny foredragspakke til næringslivet, som har som mål å gi økt inspirasjon, bevissthet og mot til å styrke eget og andres liv. I MOTs foredragspakke er det god variasjon mellom dialog, aktivitet, historier, refleksjon og konkrete verktøy tilhørerne kan ta med seg.

Med et mangfold av emner, som spenner fra MOTs arbeid i skolen til psykologisk trygghet på arbeidsplassen, gir denne foredragspakken en helhetlig tilnærming til å påvirke både individet og fellesskapet. Ved å utforske verdier, holdninger og relasjoner, gir MOT deltakerne praktiske verktøy og inspirasjon til å implementere positiv endring i sine egne liv og miljøer.

Nedenfor kan du lese mer om MOTs foredragspakke, utforske de ulike emnene som tilbys og se hvordan disse kan bidra til å skape et varmere og tryggere samfunn for alle involverte.

MOTS EFFEKT I SKOLEN (45 MIN – 60 MIN)

Hvordan arbeider MOT egentlig i skolen? I løpet av foredraget får deltakerne en dypere forståelse av MOTs arbeidsmetoder og hvordan disse kan integreres i skolemiljøet. Sentralt i dette er å øke stoltheten for samarbeid med MOT og å forstå betydningen av å bygge et sterkt fellesskap som støtter og oppmuntrer hverandre.

MOTS VERKTØYKASSE – BLI MER INSPIRERT I HVERDAGEN (45 MIN – 60 MIN)

Dette foredraget fra MOT tar sikte på å inspirere deltakerne til å reflektere over sine egne verdier og holdninger. Gjennom å utforske MOTs arbeid i skolen og øke bevisstheten om ens rolle som forbilde, blir deltakerne oppfordret til å ta ansvar for sine handlinger og innflytelse på omgivelsene. Dette foredraget handler også om å dyrke stoltheten over å samarbeide med MOT og å implementere disse verdifulle verktøyene i hverdagen.

BYGG PSYKOLOGISK TRYGGHET – MOTS RELASJONSNORMER (45 MIN – 60 MIN)

For arbeidsplasser som ønsker å styrke sin kultur og jobbe med psykologisk trygghet på arbeidsplassen er dette et godt foredrag å starte med.

MOTs relasjonsnormer fokuserer på å skape godfølelse blant ansatte, vise forståelse for hverandres bakgrunn og verdier, samt å praktisere tøff kjærlighet gjennom tydelige, ærlige og konstruktive samtaler.

SKAP GODFØLELSEN – KOMMUNIKASJON OG LAGBYGGING (45 MIN – 60 MIN)

Å skape en positiv kultur på arbeidsplassen er en sentral del av MOTs verktøykasse. Gjennom fokuset på kommunikasjon og lagbygging blir deltakerne inspirert til å bidra positivt inn i eget arbeidsmiljø. Gjennom konkrete verktøy og øvelser blir deltakerne rustet til å styrke sine mellommenneskelige relasjoner og bidra til et mer inkluderende arbeidsmiljø. Vi ønsker at alle skal gå fra foredraget og tenke: «I møte med meg, er det godt å være deg» Tenk for et arbeidsmiljø vi da hadde fått!

VIS BAKGRUNNSFORSTÅELSE – SE HELE MENNESKET (45 MIN – 60 MIN)

Dette foredraget er en oppfordring til å se bak atferd og en invitasjon til å bygge broer og skape forbindelser på tvers av ulikheter. Vi er alle 24 timers mennesker med ulik bagasje, og ved å dyrke en dypere forståelse for hverandre, kan vi bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø.

PRAKTISER TØFF KJÆRLIGHET – FOKUS OG VERDIER (45 MIN – 60 MIN)

MOTs foredrag om praktisering av «tøff kjærlighet» og fokus på verdier, handler om å utvikle mot, tydelighet og kommunikasjonsevner. Ved å styrke motet til å ta vanskelige samtaler, oppfordres deltakerne til å bygge trygge og støttende relasjoner basert på ærlighet og respekt. Dette er viktig for å skape en kultur som fremmer vekst og utvikling på både individ- og organisasjonsnivå.

KJERNEKVADRANTEN – JOBB STYRKEBASERT (45 MIN – 60 MIN)

Kjernekvadranten er et verktøy av den nederlandske ingeniøren Daniel Ofman, som hjelper deltakerne med å identifisere sine kjerneverdier og styrker. Mål: økt selvinnsikt. Gjennom en systematisk tilnærming blir deltakerne oppfordret til å reflektere over hva som virkelig driver dem og hva som gjør dem unike som enkeltpersoner. Ved å kjenne seg selv bedre, kan deltakerne begynne å utforske hvordan de kan bruke disse styrkene til å lykkes både personlig og profesjonelt, og hvilke fallgruver som kan oppstå.

Alle samarbeidspartnere med MOT har en unik mulighet til å benytte seg av de verdifulle ressursene og kunnskapen som tilbys gjennom MOT-foredragene. Ved å dra nytte av disse foredragene kan samarbeidspartnerne inspirere sine ansatte, styrke arbeidsmiljøet og HR-arbeidet, utvikle sitt lederskap og styrke samarbeidet sitt med MOT for å oppnå felles mål om et varmere og tryggere samfunn.

Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.