Fra verdiløftet i overordnet del til kultur på skolen din

Den enkelte elev sitt beste skal alltid ivaretas på skolen. Alle mennesker er like mye verdt. Overordnet del av det nye læreplanverket i grunnskolen og på videregående, gir deg gode muligheter til å jobbe systematisk med kulturen på skolen – også i fagene.

MOT har aldri vært så aktuelt som nå. Vi har over 20 års erfaring og har gjennomprøvde programmer for ungdomsskoler og videregående.

Skoler som velger å samarbeide med MOT får ta del i programmene og systematikken i det å implementere verdiene i overordnet del i skolen. Vi stiller med opplæring, oppfølging og struktur. Hva med litt drahjelp?

Kontakt oss

Verdiløftet i overordnet del

Verdiløftet i overordnet del – satt i system

Gjennom 12 økter vil skoleungdom få motiverende foredrag, oppgaver og aktiviteter som er med på å skape et inkluderende klassemiljø og robuste unge.

Vi har lagt ut teasere for hvordan vi jobber med kulturbygging i ungdomsskoler og videregående. De fleste av øktene gjennomføres første skoleår.

Til økt 1 for ungdomsskole

Til økt 1 for videregående skole

Hvorfor MOT?

“MOT passer som "hånd i hanske" i arbeidet med å implementere verdiene i ny overordnet del.

Gjennom MOT blir elevene robuste til å mestre livene sine. De øver seg på kritisk tenkning og etisk bevissthet, samtidig som de lærer å respektere forskjellighet."

Solveig Rossebø Kalstad, rektor på Haugaland videregående i Haugesund

“MOT er viktigare enn nokon gong. Fagfornyinga inneheld mellom anna det tverrfaglege temaet «Folkehelse og livsmeistring» som skal gjennomsyre skulekvardagen. MOT er folkehelse og livsmeistring i praksis.”      

Kenneth Ulla, rektor på Haramsøy skule i Ålesund kommune

Kontakt MOT