MOT styrker ungdom

Å være ungdom kan være både spennende og krevende. MOT ønsker å bidra positivt i ungdomstiden, og jobber for å:

Styrke ungdoms robusthet: Livet er en berg- og dalbane, med både gode og dårlige dager. Vi kan ikke hindre at dårlige dager kommer, men vi kan trene på hvordan vi håndterer dem. MOT trener ungdom på å møte utfordringer, ta egne valg og stå for egne verdier. 

Styrke klassemiljø og skolekultur: Ingen skal føle seg alene! MOT trener ungdom på å bry seg om andre og ta ansvar for at alle skal føle seg inkludert.  

Er du god til å bry deg om andre? Husk at du kan gjøre en forskjell!

#showcourage

MOT for et varmere og tryggere samfunn

287 Mot-skoler
71.664 Ungdommer

Andreas Leknessund

MOT-økter og temauker 

Programmet for ungdomsskoler og videregående skoler, kaller vi Robust ungdom. Sammen med MOT jobber skolene for å få til et inkluderende klassemiljø - med fokus på at alle skal føle seg som en del av laget.

Skoler som har MOT har ikke bare matte, norsk og engelsk på timeplanen - men også MOT-økter. Klassekultur, valg og drømmer er eksempler på tema. MOT er på lag med dere ungdommer, og legger til rette for gode diskusjoner, øvelser - og action!

I tillegg til MOT-øktene har MOT fire temauker gjennom skoleåret:

Verdistarten: Vi starter skoleåret med fokus på å bli kjent med medelevene og å bli trygg i klassen.

MOT til å glede dagen: Små knep, stor glede. Det handler om å spre mest mulig smil og glede denne dagen.

Drømmeperioden: Vi har fokus på det å ha drømmer og å sette seg mål, som gir oss fokus og mening. Dessuten oppfyller vi drømmer!

Begeistringsslutten: Vi avslutter skoleåret med et BANG: Morsomme aktiviteter som gir energi.

MOT på skolen din?

Synes du dere bør ha MOT på skolen? Topp!

Vil du ha innspill til hvordan dere får med dere rektor, kontakt regionlederen i ditt område.

Eller: Få rektor til å ta en titt på siden for skoler.

Nyheter

Se alle

Alta kommune satser på MOT

Alta kommune inngår samarbeidsavtale med MOT Norge.
To ungdomsskoler og tre
1-10 skoler skal igang med programmene «Robust ungdom» og «Skolen som samfunnsbygger».

De har delt noen tanker med oss om hvorfor Alta kommune har valgt MOT som verktøy.

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. I kartet nedenfor kan du se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler