Meny
Meny

Trenger din skole/kommune MOT?

Vil din skole bli en MOT-partner? Kontakt oss her! 

MOT er en ideell organisasjon og en sosial entreprenør som har trent ungdom i livsmestring i over 20 år. Vi er et helsefremmende og forebyggende program i skolen som jobber systematisk, langsiktig og på tvers av sektorer. MOT er et verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse gjennom å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

Hvordan arbeider MOT?

MOT har tre verdier vi jobber etter:

 • MOT til å leve
 • MOT til å bry seg
 • MOT til å si nei

MOTs verdier er en stor suksessfaktor. Med disse som utgangspunkt i kommunikasjonen med ungdom i klasserommet, gir vi MOT-øktene innhold som er forståelig. Verdiene gjør ungdommene bevisst sin adferd og hvordan den påvirker menneskene rundt dem.

MOT har fire prinsipper, som er metoden for hvordan vi operasjonaliserer verdiene:

 1. Jobbe i forkant: Å bygge kultur, være forberedt og kommunisere tydelig og oppriktig.
 2. Ansvarliggjøre kulturbyggere: Bevisstgjøre mennesker på sitt ansvar som rollemodeller, for at de skal inkludere alle.
 3. Forsterke det positive: Å være mulighetsfokusert, plante positive forventninger, å finne det beste i mennesker og situasjoner.
 4. Se hele mennesket: trene mennesker på å vise bakgrunnsforståelse, være nysgjerrig på forskjeller og se på ulikheter hos mennesker som en ressurs.

MOTs program

MOTs viktigste innsatsområde er programmet «Robust ungdom» på ungdomsskolen og på videregående skole. En skole som har avtale med MOT er forpliktet til å følge det obligatoriske programmet og gjennomføre 12 MOT-økter per klasse i løpet av skoleforløpet. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom. Det kan være en av skolens ansatte, eller en ressursperson i kommunen som har god relasjonskompetanse.

Programmet «Robust ungdom» er ikke et prosjekt. Programmet følger elevene gjennom hele skoleforløpet på ungdomsskolen/videregående skole, noe som gir kontinuitet og varig endring. Videre forsterker programmet «Skolen som samfunnsbygger» den verdibaserte ledelsen i skolen. Rektor deltar og leder rekrutteringsarbeidet og implementeringen av programmet «Robust ungdom», og lærerne blir kjent med gode verktøy som bidrar til blant annet å skape et tryggere læringsmiljø og å bedre relasjonene mellom elev og lærer. Sammen gjør dette at MOT blir et godt system- og styringsverktøy for livsmestring og god psykisk helse i skolen.

MOT har per i dag avtaler med 94 kommuner og 260 skoler i Norge, og i overkant av 65 000 ungdommer har MOT på skolen.

Hvorfor bør din skole/kommune velge MOT?

Våre program er forankret i nasjonale føringer;

 • Opplæringsloven §1,  §9
 • Overordnet del av læreplan
 • Regjeringens strategiplan for god psykisk helse «Mestre hele livet»
 • Program for folkehelsearbeid i kommunene
 • Stortingsmelding 28
 • Stortingsmelding 19 – Folkehelsemeldinga

I opplæringsloven §1 står det; «Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet».

Opplæringsloven er selve grunnlaget for å se MOT som er verktøy i skolen/kommunen. Og i den overordna del av læreplanen står tydelig at man ikke kan skille faglig og sosial læring, og vi i MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringa for å skape en trygg klassekultur. Det å respektere hverandre og ha god bakgrunnsforståelse danner grunnlaget for empati, respekt og vennskap.

Sentrale elementer i føringene nevnt over, er økt kunnskap om forebygging av mobbing gjennom utvikling av trygge og inkluderende miljøer for alle barn og unge. Dette handler om faktorer som blant annet vennskap, gode relasjoner mellom barn, mellom barn og voksne og god ledelse – dette jobber MOT direkte med, som et systemverktøy for kommuneledelse og et godt styringsverktøy for rektor og lærere.

MOT sine program, er støttet av Helsedirektoratet , Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.

Vil din skole bli en MOT-partner? Kontakt oss her! 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.