MOT på skoler og i lokalsamfunnet!

Vil din skole eller din kommune forebygge mobbing, utenforskap og psykiske vansker?

MOT Norge tilbyr programmer til ungdomsskole og videregående skole.

MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Det tror vi er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

MOT forebygger og beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. 7 av 10 ungdommer som har MOT på skolen sier at MOT hjelper de med å være seg selv, og at

MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor. Skoler som følger MOT-programmene opplever mindre mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn, færre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.

 

 

 

279 Mot-skoler
69.827 Ungdommer

MOT-programmene

MOT Norge har program for ungdomsskoler, videregående skoler og forsterkningsprogram for viktige voksne som er tett på barn og unge i lokalsamfunnet.
Programmet "Robust ungdom" har 12 MOT-økter i løpet av tre år.

Se alle programmene

Skoler og kommuner med MOT

Skoler over hele landet har et samarbeid med MOT Norge, og MOT-økter som en del av skolehverdagen. Lokalt har vi MOT-coacher som er gode på å nå inn til ungdom.

Se mot-skolene

Hvorfor bør din skole eller kommune velge MOT?

  • Overordnet del av læreplanen sier at skoler ikke kan skille faglig og sosial læring: MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringen for å skape en trygg klassekultur.
  • Alle MOT-økter i programmet "Robust ungdom" kan knyttes direkte opp mot Fagfornyelsen og kompetansemål i fag
  • MOT er et verktøy for å forebygge psykiske utfordringer, og vi har lang erfaring med å jobbe med livsmestring blant ungdom. 
  • Ungdom sier de føler at «de eier MOT», og at de gleder seg til MOT-øktene!

Her kan du lese mer om de nasjonale føringene MOT svarer på

Bli MOT-skole eller MOT-kommune!

Flere skoler og kommuner med MOT betyr flere robuste ungdommer og et varmere og tryggere samfunn! Vil du vite mer? Ta kontakt med regionlederen i ditt område.

MOTs servicekontor

Postadresse
Postboks 1108, 7420 Trondheim
Besøksadresse
Fjellseterveien 509, 7020 Trondheim
Organisasjonsnr
976 937 244 MVA

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nyheter

Se alle

Sommerbesøk på Gjerdrum ungdomsskole

Tidlig i vinter tikket det inn en mail fra en engasjert ansatt i Gjerdrum kommune. Hun lurte på om MOT Norge ville bidra med et event for ungdommene ved Gjerdrum ungdomsskole. Det har vært et krevende år for alle ungdommer pga covid-19, og her opplevde de i tillegg det tragiske raset i jula 2020.

Les videre

MOT Norge og FNs bærekraftsmål

Høsten 2020 startet MOT Norge med ny strategi for næringslivspartnerne. De fleste av dagens partnere har vært trofaste samarbeidspartnere som har støttet organisasjonen i mange år. I starten ble nok bidragene sett på som donerte midler til et godt formål, men i dag setter partnerne langt høyere krav. En av de tydeligste kravene som kom frem i prosessen var at virksomheten må forankres i et tydelig bærekraftperspektiv.

Les videre

Rektor fra Kalnes Vgs om MOT

MOT Norge er så heldige at vi får treffe mange engasjerte, dyktige og varme rektorer rundt omkring i hele Norge. Rektorer som har et ønske om å bidra til at fremtidens voksne både har det bra på skolen og har med seg verdier, holdninger og kunnskap til å skape gode liv for både seg selv og andre.

Les videre

IKEA bidro til å spre glede og energi til elever på MOT-skoler i Trøndelag

IKEAs visjon er å skape et bedre liv hjemme for de mange menneskene. Mange barn og unge har hatt ekstra utfordrende hjemmesituasjoner under korona, og behovet for gode tiltak har økt. IKEA Leangen ønsket å bidra til å gi positivt energipåfyll til ungdommer i Trøndelag og gav derfor en engangsdonasjon på 150 000 kroner for å styrke MOT Norge sitt arbeid i regionen.

Les videre

Viktigheten av å tørre å drømme

Noen ganger i livet går man og bærer på en drøm, en drøm som drar deg fremover. For noen er nettopp en drøm som får deg til å stå opp om morgenen. Noen ganger går den i oppfyllelse, andre ganger blir drømmen til en helt annen drøm eller så forblir den kun en drøm.

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler