MOT på skoler og i lokalsamfunnet!

Vil din skole eller din kommune forebygge mobbing, utenforskap og psykiske vansker?

MOT Norge tilbyr programmer til ungdomsskole og videregående skole.

MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Det tror vi er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

MOT forebygger og beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. 7 av 10 ungdommer som har MOT på skolen sier at MOT hjelper de med å være seg selv, og at

MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor. Skoler som følger MOT-programmene opplever mindre mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn, færre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.

 

 

 

287 Mot-skoler
71.664 Ungdommer

MOT-programmene

MOT Norge har program for ungdomsskoler, videregående skoler og forsterkningsprogram for viktige voksne som er tett på barn og unge i lokalsamfunnet.
Programmet "Robust ungdom" har 12 MOT-økter i løpet av tre år.

Se alle programmene

Skoler og kommuner med MOT

Skoler over hele landet har et samarbeid med MOT Norge, og MOT-økter som en del av skolehverdagen. Lokalt har vi MOT-coacher som er gode på å nå inn til ungdom.

Se mot-skolene

Hvorfor bør din skole eller kommune velge MOT?

  • Overordnet del av læreplanen sier at skoler ikke kan skille faglig og sosial læring: MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringen for å skape en trygg klassekultur.
  • Alle MOT-økter i programmet "Robust ungdom" kan knyttes direkte opp mot Fagfornyelsen og kompetansemål i fag
  • MOT er et verktøy for å forebygge psykiske utfordringer, og vi har lang erfaring med å jobbe med livsmestring blant ungdom. 
  • Ungdom sier de føler at «de eier MOT», og at de gleder seg til MOT-øktene!

Her kan du lese mer om de nasjonale føringene MOT svarer på

Bli MOT-skole eller MOT-kommune!

Flere skoler og kommuner med MOT betyr flere robuste ungdommer og et varmere og tryggere samfunn! Vil du vite mer? Ta kontakt med regionlederen i ditt område.

MOTs servicekontor

Postadresse
Postboks 1108, 7420 Trondheim
Besøksadresse
Fjellseterveien 509, 7020 Trondheim
Organisasjonsnr
976 937 244 MVA

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nyheter

Se alle

MOT-rekord i Norge

Aldri før har så mange hatt MOT på skolen. MOT Norge jobber for å styrke ungdoms robusthet og å skape klassekulturer der alle er inkludert. Men visste du at …?

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler