MOT på skoler og i lokalsamfunnet!

Vil din skole eller din kommune forebygge mobbing, utenforskap og psykiske vansker?

MOT Norge tilbyr programmer til elever på ungdomsskole og videregående skole, og forsterkningsprogrammer til viktige voksne på barn og unges arena.

MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Det tror vi er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

MOT forebygger og beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. 7 av 10 ungdommer som har MOT på skolen sier at MOT hjelper de med å være seg selv, og at

MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor. Skoler som følger MOT-programmene opplever mindre mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn, færre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.

 

 

302 Mot-skoler
75.935 Ungdommer

MOT-programmene

MOT Norge har program for ungdomsskoler, videregående skoler og forsterkningsprogram for viktige voksne som er tett på barn og unge i lokalsamfunnet.
Programmet "Robust ungdom" har 12 MOT-økter i løpet av tre år.

Se alle programmene

Skoler og kommuner med MOT

Skoler over hele landet har et samarbeid med MOT Norge, og MOT-økter som en del av skolehverdagen. Lokalt har vi MOT-coacher som er gode på å nå inn til ungdom.

Se mot-skolene

Hvorfor bør din skole eller kommune velge MOT?

  • Overordnet del av læreplanen sier at skoler ikke kan skille faglig og sosial læring: MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringen for å skape en trygg klassekultur.
  • Alle MOT-økter i programmet "Robust ungdom" kan knyttes direkte opp mot Fagfornyelsen og kompetansemål i fag
  • MOT er et verktøy for å forebygge psykiske utfordringer, og vi har lang erfaring med å jobbe med livsmestring blant ungdom. 
  • Ungdom sier de føler at «de eier MOT», og at de gleder seg til MOT-øktene!

Her kan du lese mer om de nasjonale føringene MOT svarer på

Bli MOT-skole eller MOT-kommune!

Flere skoler og kommuner med MOT betyr flere robuste ungdommer og et varmere og tryggere samfunn! Vil du vite mer? Ta kontakt med regionlederen i ditt område.

MOTs servicekontor

Postadresse
Postboks 1108, 7420 Trondheim
Besøksadresse
Fjellseterveien 509, 7020 Trondheim
Organisasjonsnr
976 937 244 MVA

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nyheter

Se alle

Lillestrøm vgs blir MOT-skole

– MOT-programmet vil være et godt supplement til det arbeidet vi allerede gjør, både i form av praktiske verktøy og i form av holdningsskapende arbeid, sier rektor Øivind Sørlie.

Les videre
Flagg for norge

Skoler med MOT

Lokale og fremragende MOT-coacher som når inn til ungdom er avgjørende for at MOT lykkes. En MOT-skole er en ungdomsskole eller videregående skole som har inngått en partnerskapsavtale med MOT. MOT inngår også partnerskapsavtaler med kommuner. Klikk her for å se alle skolene i Norge som har MOT.

Se alle MOT-skoler