Meny
Meny

Skolen som samfunnsbygger

Skolen som samfunnsbygger skal styrke fire områder:

 1. Rektor som samfunnsbygger
 2. Læreren som samfunnsbygger
 3. Ungdom som samfunnsbygger
 4. Spre MOT-filosofien i lokalsamfunnet

Målet: Fellesforstått ansvarlighet

 • Forsterke unge rollemodeller og voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert
 • Styrke rektor, skolepersonalet, unge rollemodeller og lokalsamfunnets foreldre, trenere og ledere som samfunnsbyggere
 • Styrke en skole og et lokalsamfunn der alle blir sett på en positiv måte
 • Forsterke en felles verdiplattform i skolen

Rektor på Sveio skole, Ben Jerry Ellingsen er en av mange rektorer som er med på Skolen som samfunnsbygger

Hvordan?

1. Verdibasert lederutvikling + Oppstartsamling skolen som samfunnsbygger:

Det første steget er at rektor/skoleledelse delta på oppstartssamling på MOT-Camp over 4 dager. Tilbakemeldingene vi har fått fra deltakere er svært gode. Her er en av tilbakemeldingene etter samlingen med fokus på verdibasert lederutvikling:

«Godt med påfyll og bekreftelse. Dyktige forelesere med passe doser aktivitet innimellom. Tid til samtale/refleksjon er viktig. MOT framstår som samkjørt og gjennomarbeid. Flotte verdier som passer godt med min måte å tenke på. Takk for hjelpen så langt! Ser fram til videre samarbeid.»

2. Foredrag til skolepersonalet fra MOT sentralt

MOT tilbyr årlig foredrag/kursing av skolepersonalet. Her vil hele personalet få bedre kjennskap til tankegang og filosofien bak. Målet er at de skal få konkrete verktøy og strategier i møte med barn og unge. Følgende tema er inkludert:

 • «MOTs tre lærernormer»  – 6 timer hvert 3. år
 • «Team- og kulturbygging» – 3 timer hvert 3. år
 • «Lederutvikling» – 3 timer hvert 3. år

«Skolen som samfunnsbygger er kjempeviktig for lokalsamfunnet vårt. Først så er det slik at barn og unge som går på skolen vår er de som skal ut i samfunnet og ta over det. Det handler om å spre varme og trygghet i oppvekstmiljøet i kommunen.

3. Ungdom som samfunnsbygger

Utdanning av Ung MOTivator+ som får følgende ansvar

 • Være en verdibasert kulturbygger
 • Inkludere alle
 • Utvikle robust ungdom
 • Rollemodell på MOT-verdiene
 • Gjennomføre aktiviteter

4. Spre MOT-filosofien i lokalsamfunnet: Kveldsforedraget MOT som universalverktøy 24/7

I forbindelse med opplegg for personalet på skolene er det et tilhørende kveldsforedrag for voksne i lokalsamfunnet.

Her ønsker vi at man tenker helhet og at både gravide, foreldre og ansatte på barneskoler og barnehager, ansatte i kommuneledelse samt lagledere blir invitert. Foredraget heter «MOT som universalverktøy 24/7» og passer for alle.

Her er en tilbakemelding etter den første dagen ute med lærere og voksne i lokalsamfunnet:

Gjennom dette fikk vi bevisstgjort voksenpersonene rundt oss: foreldrene, ledere i idrettslaget, ansatte i barnehagen og skole, ansatte i kulturskolen, renholdere, vaktmestere osv. Hvis vi klarer å få noen flere til å kjenne på ansvaret for alle barn og unge da har vi kommet langt i å bygge en god kultur. Hele lokalsamfunnet har fått den samme plattformen for hva MOT er. Verdiene ligger der hos de flest, men man får det i et system. Og man blir påminnet viktighet av dette. Bevissthet rundt bakgrunnsforståelsen til barn og unge. Jeg synes dette forplikter oss på en annen måte og det er positivt.»

Nysgjerrig? Ta kontakt med leder for Skolen som samfunnsbygger:
Bjørg-Elin Moen, bjorg-elin@mot.no.


TAKK TIL SPAREBANKSTIFTELSEN SMN

Oppstarten av «Skolen som samfunnsbygger » startet i Midt-Norge ved hjelp av full finansiering det første året gjennom Sparebankstiftelsen SMN. Disse midlene har bidratt til at 63 skoler i Midt-Norge samarbeider med MOT om «Skolen som samfunnsbygger». Høsten 2018 bidro også Sparebankstiftelsen med midler for at NTNU Samfunnsforskning gjør forskning på arbeidet. Les mer her.

Etter hvert har det blitt landsdekkende, og i slutten av oktober 2018 har 137 skoleledere fra 110 skoler fra hele landet vært med. Totalt er det 26.549 elever og 4124 ansatte på disse skolene.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet