Meny
Meny

Skolen som samfunnsbygger

MOTs tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger 

 

Hvorfor: Bakgrunn for skolen som samfunnsbygger:

Ideen til Skolen som samfunnsbygger ble skapt etter de grusomme terrorangrepene 22. juli 2011; hendelser som har satt dype spor hos mange. I ettertid har MOT ønsket å finne svaret på hvordan vi kan bidra til at slike hendelser ikke skjer igjen – og svaret vårt er at vi skal hindre utenforskap, ved å skape kulturer der alle er inkludert.

Hvem: Skolen som samfunnsbygger skal styrke fire områder:

  1. Rektor som samfunnsbygger
  2. Læreren som samfunnsbygger
  3. Ungdom som samfunnsbygger
  4. Spre MOT-filosofien i lokalsamfunnet

Hva: Tilleggsprogrammets mål: Fellesforstått ansvarlighet

  • Forsterke unge rollemodeller og voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert
  • Styrke rektor, skolepersonalet, unge rollemodeller og lokalsamfunnets foreldre, trenere og ledere som samfunnsbyggere
  • Styrke en skole og et lokalsamfunn der alle blir sett på en positiv måte
  • Forsterke en felles verdiplattform i skolen

Hvordan:

Første steg: Verdibasert lederutvikling + Oppstartsamling skolen som samfunnsbygger:

Det første steget er at rektor/skoleledelse delta på oppstartssamling på MOT-Camp over 4 dager. Tilbakemeldingene vi har fått fra deltakere er svært gode. Her er en av tilbakemeldingene etter samlingen med fokus på verdibasert lederutvikling:

«Godt med påfyll og bekreftelse. Dyktige forelesere med passe doser aktivitet innimellom. Tid til samtale/refleksjon er viktig. MOT framstår som samkjørt og gjennomarbeid. Flotte verdier som passer godt med min måte å tenke på. Takk for hjelpen så langt! Ser fram til videre samarbeid.»

Andre steg: Foredrag til skolepersonalet fra MOT sentralt + foredrag til hele lokalsamfunnet 

MOT tilbyr årlig skreddersydd foredrag til skolepersonalet. I tillegg er det også et foredrag laget til for ledere i lokalsamfunnet som ønsker å lære mer om MOT, for å spre MOT-filosofien i hele lokalsamfunnet. Her er en tilbakemelding etter den første dagen ute med lærere og voksne i lokalsamfunnet:

«Skolen som samfunnsbygger er kjempeviktig for lokalsamfunnet vårt. Først så er det slik at barn og unge som går på skolen vår er de som skal ut i samfunnet og ta over det. Det handler om å spre varme og trygghet i oppvekstmiljøet i kommunen. En annen effekt er at vi får bevisstgjort voksenpersonene rundt oss: foreldrene, ledere i idrettslaget, ansatte i barnehagen og skole, ansatte i kulturskolen, renholdere, vaktmestere osv. Og om vi klarer å få noen flere til å kjenne på ansvaret for alle barn og unge. Da har vi kommet langt i å bygge en god kultur. Hele lokalsamfunnet har fått den samme plattformen for hva MOT er. Verdiene ligger der hos de flest, men man får det i et system. Og man blir påminnet viktighet av dette. Bevissthet rundt bakgrunnsforståelsen til barn og unge. Jeg synes dette forplikter oss på en annen måte og det er positivt.»

 

Nysgjerrig? Ta kontakt med leder for Skolen som samfunnsbygger:
Bjørg-Elin Moen, bjorg-elin@mot.no.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet