Meny
Meny

Samtykke til avtaleoverføring

Fra 1.1.2020 deles «Stiftelsen MOT» i to, og det opprettes et nytt organisasjonsnummer for MOT Norge. Bakgrunnen for delingen er at MOTs konsept nå har utbredelse til flere andre land, og det er besluttet at hvert enkelt land som benytter MOTs konsept skal ha egne stiftelser, som driftes av egen økonomi og ledelse.
 
Dagens «Stiftelsen MOT» (org.nr. 976 937 244) endrer navn til «MOT Foundation» og vil være eier og lisenshaver av MOT-konseptet og MOTs merkevareprofil.
 
Det er opprettet en ny stiftelse, «MOT Norge» (org.nr. 922 635 714) som vil ha ansvar for implementering, drift og vekst i Norge. Det meste av aktiviteten i dagens stiftelse flyttes over til MOT Norge.
 
Bakgrunnen for denne henvendelsen er at dere har en eller flere MOT-partneravtaler med «Stiftelsen MOT».

I avtalenes punkt om Overføring av rettigheter og forpliktelser står følgende:
«Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen kan ikke overdras uten forutgående skriftlig samtykke fra den annen part.»

Vi trenger derfor deres aksept på at avtalepart endres fra «Stiftelsen MOT» til «MOT Norge» for videreføring av avtalene. Benytt skjemaet nedenfor for å registrere samtykke.


Samtykke til avtaleoverføring

Bekreftelse av samtykke rundt overføring av avtaler fra "Stiftelsen MOT" til "MOT Norge"
  • Enheten jeg representerer har en eller flere MOT-partneravtaler med "Stiftelsen MOT". I avtalenes punkt om Overføring av rettigheter og forpliktelser står følgende: "Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen kan ikke overdras uten forutgående skriftlig samtykke fra den annen part." Jeg bekrefter med dette at avtaleparten jeg representerer aksepterer at avtalepart for MOT endres fra "Stiftelsen MOT" (med organisasjonsnummer 976 937 244) til "MOT Norge" (med organisasjonsnummer 922 635 714) for videreføring av våre avtaler. Jeg bekrefter samtidig at jeg har rett til å gjøre en slik endring på vegne av avtaleparten.
  • Skriv inn navnet på avtaleparten du representerer
  • Din rolle eller stilling hos avtaleparten
  • Din e-postadresse
  • Ditt mobilnummer, evt. fasttelefon

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging