Vis bakgrunnsforståelse

Å vise bakgrunnsforståelse handler om å minne seg selv og andre på at atferd er språk og spørre seg: Hva ønsker han å formidle? Hva er grunnen til at hun gjør dette?

"Kan vi ikkje freista sjå verda frå barna sin synsstad litt oftare enn vi gjer? Då vert ho visseleg betre for små og store."

Åsa Gruda Skard i Norsk skuleblad, 1938

Ordene over ble skrevet for over 80 år siden, men er like relevante i dag. Selv om vi tror at norsk skole har blitt svært mye bedre på dette så er det likevel en nyttig påminnelse. Og ikke bare for ansatte i skolen, men like mye for foreldre.

Bakgrunnsforståelse handler også om å bli kjent med hver enkelt og få vite noe om hvilken bagasje vi alle har med oss. "It's hard to hate someone who's story you know".

Link til artikler:

"Hvorfor må Tore løpe?" Av Siri L. Thorkildsen.

"Hvordan møter vi vanskelige følelser hos barn på en klok måte?" Av Aksel Inge Sinding.

Møt følelser først: Klikk her for å se videosnutt fra filmen Innsiden ut.

Forklaring på toleransevinduet: Se video med Dag Nordanger her.

Viktigheten av selvkontroll, les fagartikkel av Moffitt og kollegaene (2011) her.

 

Det er godt å være meg i blikket ditt.