Skap godfølelsen

Å skape godfølelsen inkluderer alt som skaper en god følelse i møte med andre mennesker. I overordnet del – verdier og prinsipper, som trådte i kraft 01.08.2020 står det:

Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen.

 

Tips til artikler og kronikker:

"Det gode blikket er en kur for usynlighet" av Eirik Hørthe

"Du och jag, Alfred" av Gunn Karin A. Thomassen og Siri L. Thorkildsen i RVTS Sør

Tips til aktiviteter:

Bevisstgjøringsoppgave

Bli kjent: Spillet Ink:

Tankesett fra boka Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe (Moen og Moen, 2020).

Plakat - the power of yet

Podcast med tips til aktivitet for diskusjon rundt klassemiljø i starten av skoleåret (etter 7 min og 25 sekunder kan du høre en beskrivelse av aktiviteten)