Praktiser tøff kjærlighet

Å praktisere tøff kjærlighet innebærer å være en klok og tydelig voksen som setter grenser med varme. En voksen som har tydelige verdier, holdninger og meninger, som tåler å være upopulær og ikke gir opp når ungdommer tilsynelatende ikke ønsker kontakt. Ved tøff kjærlighet idylliserer vi ikke virkeligheten, men våger å ta oppgjør og konfrontasjon, for å utfordre og få ungdommen til å «pushe» egne grenser, og ikke gi opp ved den minste motstand. I overordnet del – verdier og prinsipper, som trådte i kraft 01.08.2020 står det:

"Lærere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdagen her og nå og arbeidet med å forberede for framtiden."

 

Link til artikkel om autoritativ klasseledelse:

Artikkel om klasseledelse på forebygging.no

Link til artikler om autoritativ foreldrestil:

Noen ganger trenger foreldre en påminner i hverdagen, kanskje følgende artikkler kan kanskje være en påminner til dem?

"Å hakke seg ut av egget" av Per Arne Løkke

Sett grenser som barnet forstår. Artikkel fra BUFDIR.