Konfliktrådet: Kriminalitetsforebyggende arbeid

Innleggstype
Offentlige bidragsytere

Sosiale medier

MOT Norge mottar midler fordi MOTs programmer bidrar til å utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak, særlig blant barn og unge.