Helsedirektoratet

Innleggstype
Offentlige bidragsytere

Sosiale medier

Helsedirektoratet: Psykisk helse i skolen

MOT Norge mottar støtte fordi MOTs programmer er verktøy for å jobbe systematisk og helhetlig for å styrke god psykisk helse blant ungdom.

  • Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser
  • Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse
  • Bidra til at elever er bedre i stand til å ivareta egen psykisk helse og ha kunnskap om hva de kan gjøre dersom de selv eller venner/nære opplever psykiske vansker
  • Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen
  • Styrke samarbeid mellom viktige instanser for elevenes læringsmiljø og psykiske helse