SpareBank 1 SMN

Innleggstype
Gull

Fra
Gullpartner siden 2010

Sosiale medier

En viktig gullpartner

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1100 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. SpareBank 1 SMN har vært gullpartner med MOT siden 2010 og blant annet bidratt til at programmet "Skolen som samfunnsbygger" ble en suksess.

Hvorfor vil SpareBank 1 SMN samarbeide med MOT?

– Å gi ungdom MOT til å ta egne valg, og MOT til å stå opp mot mobbing og utestenging, er en investering for framtiden og for at unge mennesker skal vokse opp til trygge voksne, sier Eli Arnstad i Sparebank1 SMN.