Din bedrift kan bidra til å utvikle robuste ungdommer!

Det å være MOT-samarbeidspartner betyr at bedriten er med på å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. Det tror vi i MOT er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn. På den måten blir MOT en del av din virksomhets samfunnsansvar.

MOT virker. 7 av 10 ungdommer som har MOT på skolen sier at MOT hjelper de med å være seg selv og bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor. Skoler som har MOT opplever mindre mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn og mindre psykiske vansker og rusmisbruk. Les mer om MOT-effekten.

MOT samarbeider med en rekke bedrifter og selskap, som Reitan Convenience, Uno-X Energi selskapene, SpareBank 1 SMN, Sparebank1 SNN, OBOS, Norconsult og Torghatten.

Hvor vil dere stå på pallen? / Hvilken samarbeidspartner er dere?

Alle samarbeidspartnere er gull verdt! Vi har allikevel en inndeling i gull, sølv, bronse og supporter slik at dere kan finne det nivået som er riktig for dere. Klikk deg inn på pallen for å lese om de ulike mulighetene for samarbeid.

Hvorfor samarbeide med MOT?

MOT er opptatt av at samarbeidet skal være mer enn bare finansielle bidrag. Som samarbeidspartner skal dere oppleve at de får noe igjen for å samarbeide med oss.

Vi deler våre samarbeid inn i to hoveddeler:

DEL 1: Kulturbygging og stolthet internt

MOT mener at samfunnsansvar og CSR handler om hvilken kultur bedriften har, og hvilken kultur bedriften ønsker å ha. Og vi er ikke i tvil: har du en bedriftskultur som har mye mot til å bry seg, mot til å si nei og mot til å ta egne valg, så har du også en god bedriftskultur som gir gode resultater.

Et samarbeid med en organisasjon som MOT bør også føre til holdningsendringer internt i bedriften. Hvordan kan det gjøres, da?

Foredrag for ansatte
Samarbeidspartnere får tilbud om en rekke foredrag som de kan benytte fritt der de vil. MOT har utviklet skreddersydde foredrag der MOT sine verdier og prinsipper knyttes opp mot bedriften eller medarbeidernes hverdag.

Bedriftene MOT samarbeider med i dag inkluderer MOT i ulike deler av sitt arbeid internt. Det kan være MOT for lederteamsamlinger hos Uno-X Energi selskapene, foredrag for nyansatte i Norconsult, eller foredrag på ulike avdelingsmøter hos Reitan Convenience. Torghatten har i flere år sendt mange av sine ledere på MOTs lederutviklingsprogram på MOT-camp. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Intern stolthet
MOT er opptatt av å skape intern stolthet rundt samarbeidet med MOT. MOT styrker ungdoms robusthet og skaper inkluderende klassekulturer. Dette motvirker samfunnsproblemer som mobbing, vold, rusmisbruk, psykiske vansker og utenforskap. Takket være støtten fra bedrifter, kan MOT nå ut til enda flere ungdommer. Dette er det viktig for oss å formidlet til flest mulig av de ansatte i bedriften slik at de tydelig ser verdien av samarbeidet.

MOT arbeider i tillegg tett sammen med samarbeidspartnerne våre for å rekruttere nye skoler inn i MOT-programmet. Dette skaper også intern stolthet.

DEL 2: Ekstern synliggjøring

Siden starten i 1997 har MOT vært svært bevisst på bruk av logo. MOTs logo skal bare synliggjøres sammen med de som står for de samme verdiene som MOT gjør, og skal plasseres på de riktige stedene og de riktige menneskene. Sammen med et godt budskap, gjør dette at MOTs logo og MOTs omdømme har høy verdi.

Bedrifter som inngår samarbeid med MOT vil kunne få tilgang til å benytte MOTs logo i egen markedsføring. Vi er opptatt av å skreddersy et samarbeid som passer til hver enkelt bedrift, og den eksterne synliggjøringen varierer dermed fra partner til partner.

På filmsiden finner du noen eksempler på filmer vi har laget sammen med noen av våre samarbeidspartnere.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere

En viktig del av REMA-filosofien er MOT. Vi har et kursopplegg som understreker betydningen av mot. Det gjelder å være modig, inkludert motet til å være imot noe. Det er merkelig med MOT - de har gjort en kjempejobb med å implementere gode holdninger hos kjøpmennene våre. De kommer ut fra foredragene som bedre mennesker. De får et helt annet perspektiv på det de driver med. Da snakker de ikke butikk i det hele tatt, men det å være menneske og ha gode holdninger.

- Odd Reitan i boka «Slik leder de beste»

 

MOT har inspirert meg til økt refleksjon og bevissthet omkring mine valg for meg selv, og omkring hvordan jeg møter menneskene i livet mitt; kollegaer, venner og familie.

- Torild Bråthen, direktør kultur og kommunikasjon, Uno-X Energi selskapene

 

MOT har gjort meg mer bevisst på betydningen av positivt fokus, med god hjelp av smarte verktøy og teknikker. Jeg har også blitt mer tolerant og bevisst på hvordan jeg virker på andre.

- Roger Granheim, konsernsjef, Torghatten ASA

 

MOT rev oss med fra første sekund, på en gripende, alvorlig, morsom og lærerik reise. En reise som vi aldri vil glemme og som vi alle burde ta, der livets verdier var hovedtema gjennom hele foredraget.

- Deltager på MOT-foredrag

Bli samarbeidspartner

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med næringslivansvarlig Gunvor Østgaard: gunvor@mot.no / 90842602

  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.