Gjensidigestiftelsen

Innleggstype
Andre bidragsytere

Fra
Gullpartner siden 2008

Sosiale medier

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn.

Gjensidigestiftelsen har bidratt med over 40 millioner til MOT siden 2008, og er dermed den største støttespilleren MOT har hatt gjennom tidene.