Samarbeidspartnere (utgår)

MOTs samarbeidspartnere er uvurderlige aktører i MOTs arbeid med å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. Samarbeidspartnerne bidrar betydelig til MOTs virksomhet i form av finansielle bidrag og profilbygging.