Meny
Meny

Folkehelse og forebygging: Robuste ungdommer gir bedre folkehelse

Kan mer robuste ungdommer gi oss bedre folkehelse?

I følge WHO er folkehelse samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Og la oss slå det fast først som sist, folkehelse er like mye psykisk som fysisk.

Det å forebygge mobbing er folkehelse. Det å forebygge psykiske helseproblemer er folkehelse, og det å forebygge rusproblemer er åpenbart folkehelse.

Så hvordan kan vi styrke faktorer som bidrar til bedre folkehelse? Noen stikkord er selvtillit, mestring og tro på egne krefter. Ungdommer som møter situasjoner og omgivelser som gir de troen på egne krefter og mestringsfølelse vil være bedre rustet båe fysisk og psykisk. Å jobbe med følelsene til ungdom er å jobbe med folkehelse.

Her, som ellers, bør vi jobbe både på individ- og gruppenivå. Folkehelse hos ungdom handler om at hver enkelt må oppleve mestring og få troen på egne krefter. Men dette vil ikke skje i omgivelser som ikke støtter opp om den riktige kulturen. I et trygt ungdomsmiljø hvor man aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle, er et ungdomsmiljø med god folkehelse.

Fire prinsipper for forebygging og folkehelse

Vi tror det er fire prinsipper og suksessfaktorer som er viktig når man skal arbeide forebyggende med folkehelse:

 • Jobbe i forkant
 • Se hele mennesket
 • Forsterke det positive
 • Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

Å jobbe i forkant handler om å bruke penger og ressurser før problemet oppstår, ikke bare i etterkant. Vi må bruke penger på grunnene til psykiske helseproblemer, rusproblematikk og kriminalitet – ikke bare til plastring når skaden er skjedd.

Det å se hele mennesket handler om å se årsakssammenhenger. Ungdommen som debuterer tidlig med alkohol er så mye mer enn en ungdom som drikker. Jenta som blir mobbet er så mye mer enn et mobbeoffer, og gutten som nasker er så mye mer enn en butikktyv. Skal vi da forebygge disse problemområdene, må vi også ta dette innover oss. Vi må jobbe med hele mennesket – og hele ungdommer.

Forsterke det positive. Hvis en ungdom igjennom hele ungdomsskolen får forsterket og bygd opp sine sterke sider, vil det være forebyggende. Så enkelt, og så vanskelig. Ta tak i det positive og bygg på det. Skap mestringsfølelser og skap miljø der mestring og forskjeller er lov.

Vi må bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre. For å skape trygge ungdomsmiljø der man aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle, så trenger vi å spille på lag med de elevene som er kulturbyggere i sitt miljø. Det er de elevene som er tilstede i klasserommet og i friminuttet hver eneste dag.

MOT kan bidra til bedre folkehelse

Ungdom_gutt_jente_09_Photo_Ludvig_Killingberg

Resultater og evalueringer viser at MOT kan være et relevant verktøy for å arbeide med folkehelse i Norske kommuner. Svært ofte er de lokale MOT-medarbeiderne også Folkehelse-koordinator, eller arbeider med folkehelse på den ene eller andre måten. Og det gir resultater. La oss se på rus, mobbing og robusthet.

Rus:

I PROBA samfunnsanalyse sin evaluering av MOT i ungdomsskolen fra 2011 ser vi følgende resultater:

 • På sammenligningsskolene var det 80 % flere som var under 13 år da de var fulle første gang.
 • Det er 40 % flere på sammenligningsskolene som i 10. klasse drikker alkohol så mye som en gang i uka eller mer.

Mobbing:

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2012:

 • 59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.
  • Mobbes flere ganger i uken i 10. klasse:
   • Landsbasis      3,5 %
   • MOT-skoler    2,2 %

Robusthet:

En forskningsrapport levert av PROBA samfunnsanalyse konkluderer med at elevene på MOT-skolene har i gjennomsnitt høyere selvtillit, optimisme og tro på egne krefter.

Les mer om MOTs resultater her.

Vil du ta i bruk MOT som et verktøy? Les her.

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.