Ansatte

Leder MOT Norge

Marte Wivestad

Marte Wivestad

Leder MOT Norge
Telefon: 92237606
Epost: marte@mot.no


Motivasjon:
Jeg brenner for formålet til MOT som er å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Det er herlig å få lov til å jobbe sammen som et stort MOT-lag, for å skape et varmere og tryggere samfunn der ungdom blir sett.

Som utdannet lærer ga MOT meg verktøy og metoder til å jobbe i forkant og bygge gode kulturer. Samtidig opplevde jeg at MOT ga ungdommen verktøy slik at de i større grad klarer å lede seg selv og bygge seg selv robust. Når ungdommene ble mer robuste kunne de i neste omgang jobbe med å inkludere de andre rundt seg.

En stor motivasjonsfaktor er at MOT endrer liv på en positiv måte hver eneste dag hos flere ungdommer rundt om i Norges land.

Leder "Skolen som samfunnsbygger" og Forskning

Bjørg-Elin Moen

Bjørg-Elin Moen

Leder "Skolen som samfunnsbygger" og Forskning
Telefon: 92037485
Epost: bjorg-elin@mot.no


Motivasjon:
Jeg brenner for at hver enkelt elev skal føle seg sett på en positiv måte og bli inkludert i miljøet på skolen og lokalsamfunnet. Her er rektor og lærere helt sentrale og jeg ønsker å se lyset i øynene til lærere og rektorer når de tenker på elvene sine. I tillegg er jeg opptatt av at vi alle sammen har et ansvar for å inkludere alle og ønsker å bidra til fellesforstått ansvarlighet rundt å skape et varmere og tryggere samfunn. Derfor ønsker jeg å bevisstgjøre og ansvarliggjøre foreldre, kommende foreldre og ledere i lokalsamfunnet for å forsterke unge rollemodeller og voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Kommunikasjonsrådgiver/mediekontakt

Camilla Skanke

Camilla Skanke

Kommunikasjonsrådgiver/mediekontakt
Telefon: 926 812 83
Epost: camilla@mot.no


Motivasjon:
 MOT traff meg rett i hjertet når jeg selv var ungdom, og i dag er jeg så heldig å få jobbe her. Jeg brenner for at ungdom som vokser opp i dag skal bli enda mer robuste, se hverandre og leve ut sine drømmer. I 2012 ble jeg utdannet Ung MOT-leder, og i dag jobber jeg som kommunikasjonsrådgiver i MOT sentralt. Det er helt utrolig givende å jobbe for en organisasjon som utgjør en forskjell for folks liv.

Prosjektmedarbeider MOT-camp

Ellen Homstad

Ellen Homstad

Prosjektmedarbeider MOT-camp
Telefon: 479 33 190
Epost: ellen@mot.no


Motivasjon:
Mitt første møte med MOT var i 8. klassen, og allerede fra det første besøket på ungdomsskolen merket jeg at MOT utgjorde en forskjell både for klassemiljøet og for hver enkelt elev. MOT skapte en arena der alle ble sett, og dette bidro til at vi ble tryggere på oss selv og gjorde det lettere å inkludere andre. Jeg merker at jeg hver dag bruker verktøyene MOT har gitt meg, og går rundt med lommelykta i den ene hånda og flybensintanken i den andre. Derfor er jeg utrolig stolt over å være en del av dette fantastiske laget og være med på å spre MOTs filosofi, fordi jeg vet at MOT er med på å forandre verden.

Leder Systemstøtte

Geir Nesset

Geir Nesset

Leder Systemstøtte
Telefon: 901 288 12
Epost: geir@mot.no


Motivasjon: 
Jeg har alltid hatt et engasjement for det som foregår i samfunnet vårt og i MOT er jeg så heldig å få gi et bidrag til samfunnet gjennom våre ungdommer. Jeg har et sterkt ønske om at alle skal få oppleve en ungdomstid der de får styrket sin bevissthet rundt hvem de selv er og hvilken forskjell de kan utgjøre for andre, og der de får styrket sitt mot til å være tro mot sine verdier og kunne være den de selv ønsker å være. Dette tror jeg er viktige elementer for å kunne leve det livet en ønsker. Som Bruce Springsteen har sagt: «I was not born to live to die…..»

Regionleder for Møre og Romsdal, og Nordfjord.

Gunn Anita Gjøvik

Gunn Anita Gjøvik

Regionleder for Møre og Romsdal, og Nordfjord.
Telefon: 924 85 133
Epost: gunnanita@mot.no

 

Motivasjon: Jeg er sykepleier med videreutdanning innen folkehelse og ledelse.  Har jobbet som MOT-coach og leder i Tingvoll kommune. MOT kjennes så rett for meg og mine verdier og MOT er et veldig flott verktøy for å skape tryggere og varmere samfunn. Jeg skulle ønske alle ungdommer fikk MOT, programmene er også flotte verktøy ledere kan bruke for å fremme et inkluderende og verdibasert lederskap. Vi må hver dag lete med lommelykta, fremsnakke og se hverandre, bry oss og sørge for at alle er inkludert, voksne som ungdommer. Vi er alle forbilder. Slik skaper vi et tryggere og varmere samfunn.

Ambassadøransvarlig Idrett

Ingrid Ness Rolland

Ingrid Ness Rolland

Ambassadøransvarlig Idrett
Telefon: 97549846
Epost: ingrid@mot.no

Ansvar for idrettsambassadørene, ambassadørlagene og MOT på Norway Cup. Ingrid er utdannet på Norges Idrettshøyskole, har arbeidet i Norges Friidrettsforbund, hatt MOT på skolen og vært i MOT siden 2006.

Ingrid er MOTs Tingeling. Beskytter de rundt seg og oppfyller drømmer.

Regionlederstøtte

Jo Trønsdal Bævre

Jo Trønsdal Bævre

Regionlederstøtte
Telefon: 93820913
Epost: jo@mot.no


Motivasjon:
Har selv vært Ung MOTivator og Ung MOT-leder før jobben som regionleder. Har erfart at MOT utgjør en betydelig positiv faktor for den enkelte elev og oppvekstmiljøet, som fører til et varmere og tryggere samfunn.

Ansvarlig for MOT-shop

Karoline Enga Husby

Karoline Enga Husby

Ansvarlig for MOT-shop
Telefon: 73 82 99 60
Epost: motshop@mot.no


Motivasjon:
Har vært Ungdom med MOT på Charlottenlund ungdomsskole og fikk da erfart hvor viktig MOT var for vårt klassemiljø. MOT er helt unike på å nå inn til ungdom og utgjør en forskjell for veldig mange!

MOT-Controller

Lisa Enga Rønsberg

Lisa Enga Rønsberg

MOT-Controller
Telefon: 936 483 27
Epost: lisa@mot.no


Motivasjon:
Jeg hadde MOT selv når jeg gikk på ungdomsskolen, og det traff meg rett i hjertet. MOT gjorde meg mer robust og mer bevisst på at jeg kunne gjøre en forskjell for andre. I dag tror jeg MOT er viktigere enn noen gang, og jeg brenner for at ungdom skal bli sett og at alle skal bli inkludert.

 

Regionleder for Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Monica Gravdal

Monica Gravdal

Regionleder for Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.
Telefon: 95116186
Epost: monica@mot.no


Motivasjon:
Jeg er spesialpedagog og har jobbet som MOT-koordinator og MOT-coach i Os i Østerdal siden 2009, før jeg startet som regionleder i MOT i 2016. Jeg har møtt mange ungdommer som får god nytte av MOT i livene sine. Ungdommen bruker MOT til å styrke seg selv, som igjen styrker gruppen. Jeg brenner for at flest mulig ungdommer skal få MOT. I dette ligger også at implementeringen av MOT er god og at man får tydelige voksne, som tør å bry seg og som er gode forbilder. Jeg har stor tro på MOTs tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger.

Opplevelsessjonglør på MOT-camp

Pål Graneng

Pål Graneng

Opplevelsessjonglør på MOT-camp
Telefon: 918 604 02
Epost: pal@mot.no

Motivasjon: Senteret MOT-camp er en arena hvor vi inspirerer og  bevisstgjør mange mennesker i ulike sammenhenger. Vi jobber med unge MOT-ledere, MOT-coacher, unge og eldre som bidrar frivillig, næringslivet, og unge mennesker i arbeidspraksis og avklaring.

Jeg er stolt av å jobbe i et team som gjør en forskjell for mange mennesker hver dag. Det gir meg motivasjon og energi.

Regionleder Hordaland og Sogn og Fjordane sør

Regina Njåstad Vestrheim

Regina Njåstad Vestrheim

Regionleder Hordaland og Sogn og Fjordane sør
Telefon: 924 57 236
Epost: regina@mot.no


Motivasjon:
  Som folkehelsekoordinator i Austevoll kommune vart eg kjent med MOT. Heldige meg fekk rolla som koordinator i Austevoll. Eg er lærar av utdanning og tenker det er veldig viktig at miljø og psykisk helse blir satt på timeplanen og at dette ikkje berre er noko alle er einige om at er viktig. Gjennom MOT blir dette prioritert. MOT er eit veldig flott verktøy, skulle ønske alle ungdommer fekk ha MOT på skulen sin.

Kommunikasjonsansvarlig

Regine Oen Hatten

Regine Oen Hatten

Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 468 225 77
Epost: regine@mot.no

Kommunikasjonsansvarlig, ansvarlig for MOTs næringslivspartnere og Initiatives Manager (MOT Global).


Motivasjon: 
Har selv hatt MOT på skolen, og har sett med egne øyne hvilken effekt MOT har -både på klassemiljøet og på enkeltindividet. MOT traff meg midt i hjertet, og MOTs verdier ble viktig for meg for å ta egne valg, bry meg om andre og være mer robust. Min viktigste motivasjon er at jeg ønsker å gi andre ungdommer den samme opplevelsen av MOT.

Regionleder Trøndelag

Rune Olsen

Rune Olsen

Regionleder Trøndelag
Telefon: 930 930 09
Epost: runeo@mot.no

 

Motivasjon: Hvis alle barn og unge fikk en god og trygg skolehverdag ville verden sett så mye bedre ut. Min MOTivasjon er å være med å bidra til at ungdommen blir robuste, at de tar ansvar, at de bryr seg om hverandre og på den måten inkluderer alle på skolen. MOT sitt verktøy må implementeres i alle skoler og det både blant elever og alt personale. Det vil hindre at ungdom ikke føler seg inkludert og faller utenfor.

Leder MOT-Camp

Rune Skanke

Rune Skanke

Leder MOT-Camp
Telefon: 90120912
Epost: rune@mot.no


Motivasjon:
Min fartstid i fengselsvesenet ga meg tro på at fokus på det positive er viktigere enn noen gang. Jeg synes noe av det viktigste MOT gjør er å jobbe for at mennesker blir sett; og i tillegg gi ansvar og tillitt. Glimt i øyet er for meg et bevis på positivitet og et positivt fokus. Jeg motiveres av glede og begeistring, og hvis jeg kan gi det til andre – da er jeg GLADJ

 

MOT-speaker Skolen som Samfunnsbygger

Stein Bratseth

Stein Bratseth

MOT-speaker Skolen som Samfunnsbygger
Telefon: 481 619 93
Epost: stein@mot.no


Motivasjon: 
Min motivasjon for å jobbe i MOT er at vi jobber i forkant. I min gamle jobb i politiet, handlet det mye om å stå nede i elva og forsøke å berge flest mulig. MOT jobber oppe på brua for å styrke ungdoms evne til å ta gode valg. Jeg ønsker å bidra til å skape robust ungdom, som inkluderer alle. Det krever en hel landsby for å oppdra et barn!

MOT-Speaker, Kommunikasjonsrådgiver

Sverre Ræder

Sverre Ræder

MOT-Speaker, Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 91323549
Epost: sverre@mot.no

Motivasjon: Jeg ble utdannet MOT-coach i 2006, og merket selv hvordan MOT påvirket og bevisstgjorde meg som menneske. Jeg drømmer om at så mange som mulig skal få oppleve det samme. Har klokketro på de små tingene. De enkle hverdagslige gode handlingene fra hver og en av oss, gjør oss mer robuste som mennesker, og inkluderende som samfunn.

Prosjektmedarbeider MOT-camp

Synnøve Fjeldstad

Synnøve Fjeldstad

Prosjektmedarbeider MOT-camp
Telefon: 95842877
Epost: synnove@mot.no


Motivasjon: 
Eg har sjølv hatt MOT på skulen, og fått erfare kor mykje det har å seie for klassemiljø og eigen utvikling. Gjennom MOT har eg fått trua på meg sjølv, og dette har gjort at eg har fått eit overskot av energi som då kan brukast på å vende blikket utover og sjå andre. MOT har gjort meg meir robust, og det har vore ein arena der eg og klassekameratane mine blei sett; både av MOT-coacher og av kvarandre. Dette er noko eg ønskjer at alle ungdommer skal få oppleve, og det er det som motiverer meg til å vere ein del av MOT-laget.

Koordinator MOT-Camp

Thorleif Elliasen

Thorleif Elliasen

Koordinator MOT-Camp
Telefon: 91377997
Epost: thorleif@mot.no


Motivasjon: 
Jeg har lang erfaring med tilrettelegging av fritidsaktiviteter for psykisk funksjonshemmede, en gruppe som kanskje trenger MOT sine verdier, ideer og tanker mer enn de fleste er klar over.  Jeg ønsker å bidra til at ungdom blir mer robuste, og er heldig som får jobbe med aktiviteter for både unge og voksne på MOT-camp.

Regionleder for Nord-Norge og Eventmanager

Tore Sandnes

Tore Sandnes

Regionleder for Nord-Norge og Eventmanager
Telefon: 91117957
Epost: tore@mot.no


Motivasjon: 
Jeg er utdannet førskolelærer m/spesped og har bestandig vært glad i å jobbe med barn og ungdom. Jobber etter mottoet «En dag uten latter er bortkastet».  Det at alle har noe positivt/bra ved seg er nok den største motivasjonen min for å jobbe i MOT.

Service- og logistikksansvarlig,

Wenche Loktu Skauge

Wenche Loktu Skauge

Service- og logistikksansvarlig,
Telefon: 92422282
Epost: wenche@mot.no


Motivasjon:
Jeg elsker å være en del av en organisasjon som jobber for å forandre verden. Jeg er helt sikker på at MOT hver eneste dag utgjør en positiv forskjell i ungdoms liv. Nøkkelen til et varmere og tryggere samfunn, er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

 

Global

MOT-Originalen og President MOT Global

Atle Vårvik

Atle Vårvik

MOT-Originalen og President MOT Global
Telefon: 901 21 212
Epost: atle@mot.no

Atle er MOTs grunnlegger, skaper og regissør. Atle er også President MOT Global, som innebærer ansvar for MOT i verden, ansvar for MOTs utvikling og fremtid og ansvar for MOTs helhetlige og globale lifeskills-konsept, program og filosofi.

Motivasjon: Atles motivasjon er at han brenner for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle, og mener det er nøkkelen til et varmere og tryggere samfunn over hele verden. Atle er en sosial entreprenør, og har hatt en lidenskap for mennesket, livet og samfunnet siden han var liten.

MOT Global Manager

Sigrun Vårvik

Sigrun Vårvik

MOT Global Manager
Telefon: 90121312
Epost: sigrun@mot.no

Sigrun er MOT Global Manager og er dermed en global kontaktperson og sparringspartner for MOT-ledelsen i alle land. Mentor, coach og tilrettelegger. Har ansvar for å hjelpe nye MOT-land til å forstå MOT og komme i gang med MOT.

Sigrun er også support for MOT Norge og medansvarlig i arbeidet med norske næringslivspartnere.

Motivasjon: Jeg har vært en bidragsyter og en del av MOT siden starten. Jeg gløder i møte med nye mennesker, og brenner for å gjøre en forskjell i andres liv og for å utvikle robust ungdom – i hele verden.