Ansatte

Leder MOT Norge

Marte Wivestad

Marte Wivestad

Leder MOT Norge
Telefon: 92237606
Epost: marte@mot.no


Motivasjon:
Jeg brenner for formålet til MOT som er å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Det er herlig å få lov til å jobbe sammen som et stort MOT-lag, for å skape et varmere og tryggere samfunn der ungdom blir sett. Som utdannet lærer gav MOT meg verktøy og metoder til å jobbe i forkant og bygge gode kulturer /gode miljø. Samtidig opplevde jeg at MOT gav ungdommen verktøy slik at de i større grad klarer å lede seg selv og bygge seg selv robust. Når ungdommene ble mer robuste kunne de i neste omgang jobbe med å inkludere de andre rundt seg.
En stor motivasjonsfaktor er at MOT endrer liv på en positiv måte hver eneste dag hos flere ungdommer rundt om i Norges land.

Leder Vekst

Anne Marthe Kvale

Anne Marthe Kvale

Leder Vekst
Telefon: 93 65 86 68
Epost: annemarthe@mot.no

 

Motivasjon: Jeg ble kjent med MOT i 2013 i Sogndal, og MOT er noe jeg brenner for, noe jeg helt oppriktig mener er byggesteinene til et tryggere og varmere samfunn. Vi er alle kulturbyggere og vi har et ansvar for at omgivelsene våre skal være trygge og gode. MOT gir oss noen verktøy som vi kan bruke i hverdagen, enten om du er ung eller gammel.

Mitt ønske er at flere ungdommer skal få MOT på skolen sin – for jeg tror det er viktig for samfunnet å ha robuste ungdommer som har MOT til å bry seg, leve og si nei.

Leder "Skolen som samfunnsbygger" og Forskning

Bjørg-Elin Moen

Bjørg-Elin Moen

Leder "Skolen som samfunnsbygger" og Forskning
Telefon: 92037485
Epost: bjorg-elin@mot.no


Motivasjon:
Jeg brenner for at hver enkelt elev skal føle seg sett på en positiv måte og bli inkludert i miljøet på skolen og lokalsamfunnet. Her er rektor og lærere helt sentrale og jeg ønsker å se lyset i øynene til lærere og rektorer når de tenker på elvene sine. I tillegg er jeg opptatt av at vi alle sammen har et ansvar for å inkludere alle og ønsker å bidra til fellesforstått ansvarlighet rundt å skape et varmere og tryggere samfunn. Derfor ønsker jeg å bevisstgjøre og ansvarliggjøre foreldre, kommende foreldre og ledere i lokalsamfunnet for å forsterke unge rollemodeller og voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Leder Systemstøtte og Visepresident MOT Global

Geir Nesset

Geir Nesset

Leder Systemstøtte og Visepresident MOT Global
Telefon: 901 288 12
Epost: geir@mot.no


Motivasjon: 
Jeg har alltid hatt et engasjement for det som foregår i samfunnet vårt og i MOT er jeg så heldig å få gi et bidrag til samfunnet gjennom våre ungdommer. Jeg har et sterkt ønske om at alle skal få oppleve en ungdomstid der de får styrket sin bevissthet rundt hvem de selv er og hvilken forskjell de kan utgjøre for andre, og der de får styrket sitt mot til å være tro mot sine verdier og kunne være den de selv ønsker å være. Dette tror jeg er viktige elementer for å kunne leve det livet en ønsker. Som Bruce Springsteen har sagt: «I was not born to live to die…..»

Vekstansvarlig

Helge Monrad Haaland

Helge Monrad Haaland

Vekstansvarlig
Epost: helge@mot.no


Motivasjon: 
Jeg har tidligere jobbet som rektor og lokal MOT-leder på Kjøkkelvik skole i Bergen. Mitt ansvarsområde er rettet inn mot fagmiljøer for å få med flere skoler i MOT,- særlig med sikte på storbyer. Jeg mener at MOT er et av de beste redskapene som finnes til å utvikle robust ungdom!

Ambassadøransvarlig Idrett

Ingrid Ness Rolland

Ingrid Ness Rolland

Ambassadøransvarlig Idrett
Telefon: 97549846
Epost: ingrid@mot.no

Ansvar for idrettsambassadørene, ambassadørlagene og MOT på Norway Cup. Ingrid er utdannet på Norges Idrettshøyskole, har arbeidet i Norges Friidrettsforbund, hatt MOT på skolen og vært i MOT siden 2006.

Ingrid er MOTs Tingeling. Beskytter de rundt seg og oppfyller drømmer.

Regionleder for Møre og Romsdal og Nordfjord

Jo Trønsdal Bævre

Jo Trønsdal Bævre

Regionleder for Møre og Romsdal og Nordfjord
Telefon: 93820913
Epost: jo@mot.no


Motivasjon:
Har selv vært Ung MOTivator og Ung MOT-leder før jobben som regionleder. Har erfart at MOT utgjør en betydelig positiv faktor for den enkelte elev og oppvekstmiljøet, som fører til et varmere og tryggere samfunn.

Film- og IT-medarbeider

Johann Vårvik

Johann Vårvik

Film- og IT-medarbeider
Telefon: 417 61 812
Epost: johann@mot.no


Motivasjon:
I MOT får være en del av et fantastisk arbeidsmiljø. Jeg møter masse flotte mennesker, både ungdom og voksne. MOT representerer noe jeg selv står for, og jeg utvikles hele tiden og er kontinuerlig i en læringsprosess.

Ansvarlig for MOT-shop

Karoline Enga Husby

Karoline Enga Husby

Ansvarlig for MOT-shop
Telefon: 73 82 99 60
Epost: motshop@mot.no


Motivasjon:
Har vært Ungdom med MOT på Charlottenlund ungdomsskole og fikk da erfart hvor viktig MOT var for vårt klassemiljø. MOT er helt unike på å nå inn til ungdom og utgjør en forskjell for veldig mange!

MOT-mentor

Kristian Vårvik

Kristian Vårvik

MOT-mentor
Telefon: 99419915
Epost: kristian@mot.no

Motivasjon: Min motivasjon for å jobbe i MOT er å kunne få flere ungdommer til å føle seg verdifulle. Jeg tror dette er det viktigste vi mennesker kan gjøre for hverandre og samfunnet som helhet. Jeg ønsker å hjelpe til frivillig i MOT, fordi jeg tror på å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

MOT-Controller

Lisa Enga Rønsberg

Lisa Enga Rønsberg

MOT-Controller
Telefon: 936 483 27
Epost: lisa@mot.no


Motivasjon:
Jeg hadde MOT selv når jeg gikk på ungdomsskolen, og det traff meg rett i hjertet. MOT gjorde meg mer robust og mer bevisst på at jeg kunne gjøre en forskjell for andre. I dag tror jeg MOT er viktigere enn noen gang, og jeg brenner for at ungdom skal bli sett og at alle skal bli inkludert.

 

Magi- og utdanningsvert på MOT-camp

Magnus Bjørgan

Magnus Bjørgan

Magi- og utdanningsvert på MOT-camp
Telefon: 92604190
Epost: magnus@mot.no

Motivasjon: Min motivasjon for å jobbe i MOT er at jeg ønsker at flest mulig ungdommer skal få ei best mulig ungdomstid.

Regionleder for Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Monica Gravdal

Monica Gravdal

Regionleder for Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.
Telefon: 95116186
Epost: monica@mot.no


Motivasjon:
Jeg er spesialpedagog og har jobbet som MOT-koordinator og MOT-coach i Os i Østerdal siden 2009, før jeg startet som regionleder i MOT i 2016. Jeg har møtt mange ungdommer som får god nytte av MOT i livene sine. Ungdommen bruker MOT til å styrke seg selv, som igjen styrker gruppen. Jeg brenner for at flest mulig ungdommer skal få MOT. I dette ligger også at implementeringen av MOT er god og at man får tydelige voksne, som tør å bry seg og som er gode forbilder. Jeg har stor tro på MOTs tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger.

Opplevelsessjonglør på MOT-camp

Pål Graneng

Pål Graneng

Opplevelsessjonglør på MOT-camp
Telefon: 918 604 02
Epost: pal@mot.no

Motivasjon: Senteret MOT-camp er en arena hvor vi inspirerer og  bevisstgjør mange mennesker i ulike sammenhenger. Vi jobber med unge MOT-ledere, MOT-coacher, unge og eldre som bidrar frivillig, næringslivet, og unge mennesker i arbeidspraksis og avklaring.

Jeg er stolt av å jobbe i et team som gjør en forskjell for mange mennesker hver dag. Det gir meg motivasjon og energi.

Regionleder for Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark

Randi Træland Hella

Randi Træland Hella

Regionleder for Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark
Telefon: 470 102 19
Epost: randi@mot.no


Motivasjon:
Har vore MOT-coach sidan 2009 og seinare også koordinator i Lindås kommune. Eg er helsesøster og har jobba 17 år i skulehelsetenesta. MOT gav meg systematiske verktøy og eg opplever at MOT treffer ungdom og gjer ein forskjell i livet til mange. Å jobbe verdibasert mot ungdom for å styrke bevisstheit og mot til å ta vare på seg sjølv og omgivnadene, gjer meg stor tru på MOT.

Regionleder Hordaland og Sogn og Fjordane sør

Regina Njåstad Vestrheim

Regina Njåstad Vestrheim

Regionleder Hordaland og Sogn og Fjordane sør
Telefon: 924 57 236
Epost: regina@mot.no


Motivasjon:
  Som folkehelsekoordinator i Austevoll kommune vart eg kjent med MOT. Heldige meg fekk rolla som koordinator i Austevoll. Eg er lærar av utdanning og tenker det er veldig viktig at miljø og psykisk helse blir satt på timeplanen og at dette ikkje berre er noko alle er einige om at er viktig. Gjennom MOT blir dette prioritert. MOT er eit veldig flott verktøy, skulle ønske alle ungdommer fekk ha MOT på skulen sin.

Kommunikasjonsansvarlig

Regine Oen Hatten

Regine Oen Hatten

Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 468 225 77
Epost: regine@mot.no

Kommunikasjonsansvarlig, ansvarlig for MOTs næringslivspartnere og Initiatives Manager (MOT Global).


Motivasjon: 
Har selv hatt MOT på skolen, og har sett med egne øyne hvilken effekt MOT har -både på klassemiljøet og på enkeltindividet. MOT traff meg midt i hjertet, og MOTs verdier ble viktig for meg for å ta egne valg, bry meg om andre og være mer robust. Min viktigste motivasjon er at jeg ønsker å gi andre ungdommer den samme opplevelsen av MOT.

Regionleder Trøndelag

Rune Olsen

Rune Olsen

Regionleder Trøndelag
Telefon: 930 930 09
Epost: runeo@mot.no

 

Motivasjon:

Hvis alle barn og unge fikk en god og trygg skolehverdag ville verden sett så mye bedre ut 😊.
Vi må ha en null-visjon på mobbing. Min MOTivasjon er å være med å bidra til at ungdommen blir robuste, at de tar ansvar, at de bryr seg om hverandre og på den måten inkluderer alle på skolen. MOT sitt verktøy må implementeres i alle skoler og det både blant elever og alt personale. Det vil hindre at ungdom ikke føler seg inkludert og faller utenfor.

Leder MOT-Camp

Rune Skanke

Rune Skanke

Leder MOT-Camp
Telefon: 90120912
Epost: rune@mot.no


Motivasjon:
Min fartstid i fengselsvesenet ga meg tro på at fokus på det positive er viktigere enn noen gang. Jeg synes noe av det viktigste MOT gjør er å jobbe for at mennesker blir sett; og i tillegg gi ansvar og tillitt. Glimt i øyet er for meg et bevis på positivitet og et positivt fokus. Jeg motiveres av glede og begeistring, og hvis jeg kan gi det til andre – da er jeg GLADJ

 

Myndighetskontakt

Sigrid Moum

Sigrid Moum

Myndighetskontakt
Telefon: 988 59 539
Epost: sigridm@mot.no

 

Motivasjon: Jeg er veldig glad for å få bli med i en gjeng med et så vanvittig engasjement som vil og har klart å gjøre en forskjell i samfunnet over to tiår. Jeg har stor tro på at MOT som en ideell stiftelse og sosial entreprenør med sitt helhetlige livsmestringskonsept kan løse store samfunnsutfordringer.

MOT Speaker

Sigrid Setsaas

Sigrid Setsaas

MOT Speaker
Epost: sigrid@mot.no


Motivasjon:
Jeg har vært Ung MOTivator og Ung MOT leder i flere år, og har erfart gjennom hele ungdomstiden at MOT har hatt stor effekt på individet og hele skolemiljøet. Jeg jobber som MOT-speaker i dag, der jeg får videreformidle MOT til hele Norge. Det er min store lidenskap å få nå inn til hjerter med gode verdier, holdninger og verktøy.

Regionleder Oslo/Akershus

Stein Bratseth

Stein Bratseth

Regionleder Oslo/Akershus
Telefon: 481 619 93
Epost: stein@mot.no


Motivasjon: 
Min motivasjon for å jobbe i MOT er at vi jobber i forkant. I min gamle jobb i politiet, handlet det mye om å stå nede i elva og forsøke å berge flest mulig. MOT jobber oppe på brua for å styrke ungdoms evne til å ta gode valg. Jeg ønsker å bidra til å skape robust ungdom, som inkluderer alle. Det krever en hel landsby for å oppdra et barn!

MOT Speaker

Sverre Ræder

Sverre Ræder

MOT Speaker
Telefon: 91323549
Epost: sverre@mot.no

Motivasjon: Jeg ble utdannet MOT-coach i 2006, og merket selv hvordan MOT påvirket og bevisstgjorde meg som menneske. Jeg drømmer om at så mange som mulig skal få oppleve det samme. Har klokketro på de små tingene. De enkle hverdagslige gode handlingene fra hver og en av oss, gjør oss mer robuste som mennesker, og inkluderende som samfunn.

Koordinator MOT-Camp

Thorleif Elliasen

Thorleif Elliasen

Koordinator MOT-Camp
Telefon: 91377997
Epost: thorleif@mot.no


Motivasjon: 
Jeg har lang erfaring med tilrettelegging av fritidsaktiviteter for psykisk funksjonshemmede, en gruppe som kanskje trenger MOT sine verdier, ideer og tanker mer enn de fleste er klar over.  Jeg ønsker å bidra til at ungdom blir mer robuste, og er heldig som får jobbe med aktiviteter for både unge og voksne på MOT-camp.

Regionleder for Nord-Norge og Eventmanager

Tore Sandnes

Tore Sandnes

Regionleder for Nord-Norge og Eventmanager
Telefon: 91117957
Epost: tore@mot.no


Motivasjon: 
Jeg er utdannet førskolelærer m/spesped og har bestandig vært glad i å jobbe med barn og ungdom. Jobber etter mottoet «En dag uten latter er bortkastet».  Det at alle har noe positivt/bra ved seg er nok den største motivasjonen min for å jobbe i MOT.

Service- og logistikksansvarlig, Ansvarlig for I Wear My Choice

Wenche Loktu Skauge

Wenche Loktu Skauge

Service- og logistikksansvarlig, Ansvarlig for I Wear My Choice
Telefon: 92422282
Epost: wenche@mot.no


Motivasjon:
Jeg elsker å være en del av en organisasjon som jobber for å forandre verden. Jeg er helt sikker på at MOT hver eneste dag utgjør en positiv forskjell i ungdoms liv. Nøkkelen til et varmere og tryggere samfunn, er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

 

Global

MOT-Originalen og President MOT Global

Atle Vårvik

Atle Vårvik

MOT-Originalen og President MOT Global
Telefon: 901 21 212
Epost: atle@mot.no

Atle er MOTs grunnlegger, skaper og regissør. Atle er også President MOT Global, som innebærer ansvar for MOT i verden, ansvar for MOTs utvikling og fremtid og ansvar for MOTs helhetlige og globale lifeskills-konsept, program og filosofi.

Motivasjon: Atles motivasjon er at han brenner for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle, og mener det er nøkkelen til et varmere og tryggere samfunn over hele verden. Atle er en sosial entreprenør, og har hatt en lidenskap for mennesket, livet og samfunnet siden han var liten.

MOT Global Manager

Sigrun Vårvik

Sigrun Vårvik

MOT Global Manager
Telefon: 90121312
Epost: sigrun@mot.no

Sigrun er MOT Global Manager og er dermed en global kontaktperson og sparringspartner for MOT-ledelsen i alle land. Mentor, coach og tilrettelegger. Har ansvar for å hjelpe nye MOT-land til å forstå MOT og komme i gang med MOT.

Sigrun er også support for MOT Norge og medansvarlig i arbeidet med norske næringslivspartnere.

Motivasjon: Jeg har vært en bidragsyter og en del av MOT siden starten. Jeg gløder i møte med nye mennesker, og brenner for å gjøre en forskjell i andres liv og for å utvikle robust ungdom – i hele verden.