Meny
Meny

Øvrige tiltak

MOT i fritid

MOT i Fritid er et tiltak for positiv kultur- og verdibygging på ungdoms fritidsarena. Treneren/lederen for laget eller foreningen bruker MOT til å forsterke sitt holdningsskapende arbeid blant ungdom. Fritidsarenaen blir dermed en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene ut i livet.

MOT til lærere

For å skape en positiv kultur på skolen, styrke læringsmiljøet og helhetstankegangen som MOT jobber ut fra er det viktig at lærerne kjenner til og har eierskap til MOT. Lærerne blir fulgt opp gjennom årlig møte med MOT-informatørene. Her avklares forventninger begge veier og årets program med innhold, tema og mål gjennomgås. Lærerne får også et eget hefte med innhold i de ulike besøkene, tema, mål og forslag til oppfølging mellom MOT-besøkene. De ulike forslagene er linket opp mot kompetansemål i ulike fag.

Ved oppstart av MOT på en skole og deretter annethvert år gjennomføres det lærerforedrag av MOT sentralt.

Ledelse med MOT

Forankring i lokalsamfunnets og nærmiljøets toppledelse er en viktig suksessfaktor for å lykkes med MOT. For lokal MOT-ledelse består tiltaket Ledelse med MOT av følgende:

–         Skolering/opplæring, 2 – 4 dager avhengig av rolle

–         Årlig deltagelse på to dagers sentral samling – Landslagssamling

–         4 styremøter i året i lokalsamfunnet

I tillegg kan de delta på en fire dagers Signalbærer med MOT-samling på MOT-Camp – som er for lokal MOT-ledelse.

MOT til studenter

Mange nye studenter har klump i magen når de begynner på universitet/høgskole og MOT ønsker å bidra til at den klumpen skal bli litt mindre gjennom å skolere egne MOT-faddere.

Disse blir kalt «Studentfaddere med MOT» og er MOT-medarbeidere. De håndplukkes etter søknad og intervju. Rett før studiestart på høsten får de en to-dagers skolering med MOT. Skoleringen gjennomføres av MOT sentralt. Foruten å hjelpe studentene til å trives på et nytt studiested, bidrar Studentfaddere med MOT-aktiviteter og arrangementer for de nye studentene.

ID Courage

 er MOTs identietssymboler. Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT kan gjennom egen MOT-spot gjøre MOTs identitetssymboler tilgjengelig for ungdom.

Drømmeoppfylleren

 I perioden 23. mai – 11. juni 2003 fikk Andreas Ebbesen som 13-åring sin drøm oppfylt da han gikk på ski over Grønland. Pengene som ble samlet inn i forbindelse med turen gikk til MOT og skulle brukes til å stimulere og realisere andres drømmer.

MOTs Drømmefond oppfyller drømmer til ungdommer i Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT. Gjennom programmet MOT i ungdomsskolen får ungdom på 9. trinnet anledning til å søke fondet om å oppfylle nettopp sin drøm.

«remind me»

 er synliggjøring av MOT-logen som en reminder på budskapet.

 OPP.dager med MOT

Gjennom Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT arrangeres det ulike MOT-arrangement av og med ungdom og det lokale MOT-teamet. Arrangementene skal være en opplevelse og de skal bidra til å styrke eierskapet og gleden av MOT lokalt.

Folkehøgskole med MOT

er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT gjennom 10 temauker i skoleåret. Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare på hver andre og ta egne valg.

Peder Morset Folkehøgskole er pilotskole frem til 1.8.2013.

Mot til å leve-boka

er en bevisstgjørings- og livsbok i holdninger, verdier og kulturbygging. Boka er et verdifullt redskap for MOTs medarbeidere og aktører, og for målgruppene. Boka inneholder MOT-gründerens tanker og erfaringer, blandet med historier og setninger som er hentet fra utvalgte og inspirerende forfattere. Dette er satt inn i en sammenheng med MOTs grunnverdier og byggesteiner.

MOT-låter

MOT har flere MOT-låter som er spilt inn. Mange ungdommer i lokalsamfunnene fremfører selv disse sangene på ulike MOT-arrangement.

MOT-magasinet

MOT-magasinet handler om ungdom og hvor leseren blir bedre kjent med hvordan de unge opplever ungdomstiden.  MOT-magasinets målgruppe er voksne, men er skrevet på en måte som gjør at ungdom også har lyst til å lese det. 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.