Meny
Meny

Øvrige tiltak

MOT i fritid

MOT i Fritid er et tiltak for positiv kultur- og verdibygging på ungdoms fritidsarena. Treneren/lederen for laget eller foreningen bruker MOT til å forsterke sitt holdningsskapende arbeid blant ungdom. Fritidsarenaen blir dermed en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene ut i livet.

MOT til lærere

For å skape en positiv kultur på skolen, styrke læringsmiljøet og helhetstankegangen som MOT jobber ut fra er det viktig at lærerne kjenner til og har eierskap til MOT. Lærerne blir fulgt opp gjennom årlig møte med MOT-informatørene. Her avklares forventninger begge veier og årets program med innhold, tema og mål gjennomgås. Lærerne får også et eget hefte med innhold i de ulike besøkene, tema, mål og forslag til oppfølging mellom MOT-besøkene. De ulike forslagene er linket opp mot kompetansemål i ulike fag.

Ved oppstart av MOT på en skole og deretter annethvert år gjennomføres det lærerforedrag av MOT sentralt.

Ledelse med MOT

Forankring i lokalsamfunnets og nærmiljøets toppledelse er en viktig suksessfaktor for å lykkes med MOT. For lokal MOT-ledelse består tiltaket Ledelse med MOT av følgende:

–         Skolering/opplæring, 2 – 4 dager avhengig av rolle

–         Årlig deltagelse på to dagers sentral samling – Landslagssamling

–         4 styremøter i året i lokalsamfunnet

I tillegg kan de delta på en fire dagers Signalbærer med MOT-samling på MOT-Camp – som er for lokal MOT-ledelse.

MOT til studenter

Mange nye studenter har klump i magen når de begynner på universitet/høgskole og MOT ønsker å bidra til at den klumpen skal bli litt mindre gjennom å skolere egne MOT-faddere.

Disse blir kalt «Studentfaddere med MOT» og er MOT-medarbeidere. De håndplukkes etter søknad og intervju. Rett før studiestart på høsten får de en to-dagers skolering med MOT. Skoleringen gjennomføres av MOT sentralt. Foruten å hjelpe studentene til å trives på et nytt studiested, bidrar Studentfaddere med MOT-aktiviteter og arrangementer for de nye studentene.

ID Courage

 er MOTs identietssymboler. Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT kan gjennom egen MOT-spot gjøre MOTs identitetssymboler tilgjengelig for ungdom.

Drømmeoppfylleren

 I perioden 23. mai – 11. juni 2003 fikk Andreas Ebbesen som 13-åring sin drøm oppfylt da han gikk på ski over Grønland. Pengene som ble samlet inn i forbindelse med turen gikk til MOT og skulle brukes til å stimulere og realisere andres drømmer.

MOTs Drømmefond oppfyller drømmer til ungdommer i Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT. Gjennom programmet MOT i ungdomsskolen får ungdom på 9. trinnet anledning til å søke fondet om å oppfylle nettopp sin drøm.

«remind me»

 er synliggjøring av MOT-logen som en reminder på budskapet.

 OPP.dager med MOT

Gjennom Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT arrangeres det ulike MOT-arrangement av og med ungdom og det lokale MOT-teamet. Arrangementene skal være en opplevelse og de skal bidra til å styrke eierskapet og gleden av MOT lokalt.

Folkehøgskole med MOT

er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT gjennom 10 temauker i skoleåret. Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare på hver andre og ta egne valg.

Peder Morset Folkehøgskole er pilotskole frem til 1.8.2013.

Mot til å leve-boka

er en bevisstgjørings- og livsbok i holdninger, verdier og kulturbygging. Boka er et verdifullt redskap for MOTs medarbeidere og aktører, og for målgruppene. Boka inneholder MOT-gründerens tanker og erfaringer, blandet med historier og setninger som er hentet fra utvalgte og inspirerende forfattere. Dette er satt inn i en sammenheng med MOTs grunnverdier og byggesteiner.

MOT-låter

MOT har flere MOT-låter som er spilt inn. Mange ungdommer i lokalsamfunnene fremfører selv disse sangene på ulike MOT-arrangement.

MOT-magasinet

MOT-magasinet handler om ungdom og hvor leseren blir bedre kjent med hvordan de unge opplever ungdomstiden.  MOT-magasinets målgruppe er voksne, men er skrevet på en måte som gjør at ungdom også har lyst til å lese det. 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging