Tidslinje

1994

MOTs grunnlegger, Atle Vårvik, får ideen. Sammen med Johann Olav Koss tar han 13. april initiativet til å starte det som i dag er MOT.

Norske toppidrettsutøvere gløder for å hjelpe med å bevisstgjøre ungdom og sier ja til å delta. Det starter med en kalender med budskap fra toppidrettsutøvere til ungdom. "Ta egne valg” og “Ta vare på hverandre” blir en rød tråd.

45 000 kalendere blir trykt og distribuert. En kalender per klasserom på hver ungdomsskole og videregående skole i Norge.

Atle besøker de første 4.-6.-klassingene og starter testingen av det som i dag er MOTs program.

Atle har sin første tale om det som i dag er MOT, for Olympisk Akademi på Lillehammer.

1995

Atle utvikler deler av MOT-filosofien og MOTs formidlingsmetode.

De første "MOT-øktene" til ungdom i ungdomsskoler blir gjennomført.

1996

MOT-logoen lages.

MOTs verdier blir definert: MOT til å leve – MOT til å bry seg – MOT til å si nei.

Strategisk avgjørelse: MOT skal bli kult.

1997

MOT blir stiftet av Atle Vårvik, Johann O. Koss, Dag Otto Lauritzen og Rune Bratseth, 22. februar under VM på ski i Trondheim, Norway.

Norske toppidrettsutøvere er viktige MOT-ambassadører.

MOT-programmet "MOT i ungdomsskolen" blir lansert.

De første 30 MOT-coachene blir utdannet. Alle rekruttert fra politiet og Tollvesenet.

Alle fotballag i den norske eliteserien spiller med MOT-logoen på draktene.

1998

MOT i fritid lanseres.

MOT-sekken lanseres.

1999

MOT til foreldre lanseres.

2000

MOT til lærere lanseres.

2001

Ung MOTivator lanseres.

2002

MOT i videregående lanseres.

MOT i ungdomsskolen gjennomgår en betydelig utvikling.

2003

Den første MOT-filosofiboken, “MOT til å leve”, publiseres.

Artister blir MOT-ambassadører for første gang.

2004

MOT til å glede-dagen lanseres.

2005

MOTs drømmefond lanseres.

2006

MOT i videregående gjennomgår en betydelig utvikling.

2007

MOT utvikler strategier for å styrke:
- Vitenskapelige evalueringer
- Implementering i skoler og lokalsamfunn

2008

MOT Sør-Afrika etableres som organisasjon.

2009

Kronprins Haakons prosjekt, “Global Dignity Day”, blir en del av MOT.

2010

MOT-turneen lanseres og pågår i syv år i Norge.

2011

MOTs globale identitetssenter, MOT-camp, etableres.

2012

Dokumentasjon viser at kun halvparten så mange 15-åringer blir mobbet ukentlig på norske MOT-skoler sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.

2013

MOT Danmark etableres som organisasjon.

2014

MOT-programmet "Skolen som samfunnsbygger" har oppstart i Norge.

2015

MOT Thailand etableres som organisasjon.

2016

MOT Latvia etableres som organisasjon.

2017

MOT-løftet 2017 er ferdig – den mest omfattende oppgraderingen siden MOTs begynnelse.

2018

Boken "Livet og ledelse" blir publisert. En dokumentasjon av Atle Vårviks inspirasjonskilder i utviklingen av MOT.

2019

MOT-programmene "Skolen som samfunnsbygger", "Barneskolen og barnehagen som samfunnsbygger" og "Kommunen som samfunnsbygger" lanseres globalt.

Råutviklingen av MOTs konsept og merkevareprofil blir ferdigstilt.

Det verdenskjente rockebandet Metallica donerer penger til MOT.

MOT-logoen oppdateres.

MOT tar sine første skritt i USA.

130 000 ungdommer tar del i MOTs program på verdensbasis.