Organisering

Implementeringskjede

Organisasjon MOT Norge
Ansatte og servicekontor
Skoler og kommuner
Ungdomsskoler Videregående skoler Kommuner
Lokale medarbeidere
MOT-coach, rektor, Ung MOTivator, MOT-koordinator
Ungdom
Deltakere i programmet
MOT_Land_Norsk