MOT-camp

Hva er det?

MOT-Camp er vårt inspirasjonssenter, identitetshus og utdanningsplattform i Trondheim. Dette er vår helt unike plass, hvor mange tusen ungdommer og voksne har fått styrket motet sitt og blitt inspirert og bevisstgjort sine verdier. Slik at de kan dra tilbake til sine skoler, arbeidsplasser, miljø og lokalsamfunn og skape gode kulturer. 

Her får de innsikt i MOT-filosofien som de ønsker å leve ut i sine miljø.

Ble åpnet i 2011
MOT Norge har trent ungdom i livsmestring i over 20 år, og MOT-camp ble 1. september 2011 åpnet for første gang i Trondheim. 

Da ble den første Ung MOT-leder-samlingen arrangert, hvor vi utdanner ungdommer som er kulturbærere og rollemodeller i sine lokalsamfunn. De blir valgt ut fra sine kommuner fordi de er ekstra gode på å vise MOT, og vil bli verdifulle ildsjeler i årene fremover. Vi ansvarliggjør altså disse ungdommene enda mer på å ta ansvar og inkludere alle i miljøet der de kommer fra. 

Flere typer Verdi-samlinger
I tillegg til Ung MOT-leder-samling, arrangeres det Grunnutdanning for MOT-coacher og MOT-koordinatorer, Verdibasert lederutvikling, Ung MOTivator-samling, Oppstartssamling for Skolen som Samfunnsbygger, Kommunnen som samfunnsbygger og Lærlinger med MOT. 

Deltakerne er gjennom lederskapsutfordringer, samarbeidsøvelser, uteaktiviteter, bevisstgjøringsrom og refleksjon rundt verdier og fremtid. I tillegg til en stor dose sosialt samvær med herlige mennesker fra ulike kommuner i Norge.

I tillegg er det generell MOT-aktivitet og daglig kontorsted for ansatte i MOT Norge. 

MOT-camp er også et globalt senter, hvor vi tidligere har gjennomført samlinger for MOT-medarbeidere fra Sør-Afrika, Latvia, Thailand og Danmark. 

En stor takk til Trondheim kommune som ga anlegget i gave til MOT, og en stor takk til Gjensidigestiftelsen for økonomisk støtte til å sette det i stand!