Organisasjonen

Stiftelsen MOT Norge er non-profit og uavhengig både religiøst og politisk. Organisasjonen er fundamentet for å virkeliggjøre MOT i Norge. MOT Norges viktigste ansvar er finansiering, vekst og gjennomføring og implementering av MOT-konseptet på skoler og i kommuner.

Ansatte og styret

De ansatte og styret er ansvarlige for MOT i Norge. De har Passion og er Ungdommelige, Mulighetsfokuserte og Oppriktige. De liker å jobbe i balansen mellom frihet og en tydelig konseptramme. Deres viktigste ansvar er å sikre fremragende implementering og omdømme, vekst og finansiering.

Se ansatte og styret

Initiativtakere

Initiativtakerne startet MOT og MOTs arbeid. Begynnelsen på arbeidet er det viktigste skrittet for å oppnå fremtidig suksess. Starten, inngangen og introduksjonsfasen reflekteres i de senere fasene. Et solid utgangspunkt er grunnlaget som sikrer at MOT vokser riktig, trygt og stødig.

Se nøkkelpersoner