MOT Norges historie

MOT startet i Norge og dette har dermed vært det viktigste landet i arbeidet med å utvikle MOTs konsept og merkevareprofil som nå benyttes i flere land.

MOTs programmer er helhetlige og forebyggende tiltak som har vært i bruk i norske skoler siden 1997.

Primærmålgruppen har helt siden starten vært ungdomskoler og videregående skoler. Programmodellene er senere utvidet for å også favne større målgrupper som lærlinger, barnehager og barneskoler, i tillegg til skole- og kommuneledelse. MOTs programmer forsterker inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge, gjennom å bidra på fokusområder som inkludering, psykisk helse, mobbing og livsmestring.

 

MOT-armbånd