Meny
Meny

Ungdom med MOT

Om Ungdom med MOT

Ungdom med MOT er utvalgte ungdommer i alderen 14-25 år. Det kreves noe ekstra av de som er Ungdom med MOT. De er kulturbyggere.

En Ungdom med MOT skal være en rollemodell og godt forbilde for andre, skal gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si nei, og bidra til å styrke oppvekstmiljøet i positiv retning.

En Ungdom med MOT rekrutteres etter søknad primært i 9.klasse og i VG2 på videregående skole og de blir skolert gjennom en to dagers skolering. Ungdom med MOT har flere roller og oppgaver:

Ungdomsskole

De fleste Ungdom med MOT drar i 9.klasse ut til 7.klassene på den barneskolen som hører til sin ungdomsskole. Her gjennomfører tre skolebesøk for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barne- til ungdomsskole enklere for de som skal begynne på ungdomsskolen.

I tiende klasse arbeider Ungdom med MOT aktivt med å forsterke det gode miljøet på sin ungdomsskole og i lokalsamfunnet. De er med på å krydre hverdagen ved å bidra på forskjellige MOT-arrangement og andre aktiviteter på eller utenfor skolen i regi av MOT lokalt eller sentralt. Noen av tiendeklassingene gjennomfører også foreldremøte for 7.klasseforeldre.

Videregående

VG3-elever på videregående skole bidrar ved å gjennomføre flere skolebesøk for VG1-elevene. VG2 og VG3 elever på videregående skole som bidrar i tillegg til å forsterke det gode miljøet på skolen gjennom ulike arrangement og tiltak, som for eksempel skolestart med MOT og MOT til å glede-dagen.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging