Finansieringskilder

MOTs finansieringskilder er uvurderlige aktører i MOTs arbeid med å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. Finansieringskildene bidrar betydelig til MOTs virksomhet i form av finansielle bidrag og profilbygging.