Meny
Meny

Nyttig informasjon for skoleledelse

Siden 1997 har:

  • MOT hatt stor effekt på minst 220.000 norske ungdommer viser evalueringer. Det har medført til mer robuste ungdommer som tror på egne krefter og flere miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle.
  • MOT-medarbeidere lyttet til ca. 840.000 drømmer og favorittfølelser – gjennom nærhet og øyekontakt med ungdom.
  • MOTs lokale medarbeidere har brukt over 300.000 timer i klasserommet – for å lytte, inspirere, bevisstgjøre og styrke motet til ungdom.

Lindås

MOT har i perioden 1999-2012 gjennomført en rekke evalueringer – gjort både av interne og eksterne aktører. Konklusjonene som går igjen er at ungdoms mot, selvtillit, optimisme, opplæringskvalitet og læringsorientering styrkes ved bruk av MOT, og MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

I 2011 viste en undersøkelse at det på MOT-skoler bare er halvparten så mange 10.klassinger (15-16-åringer) som mobbes flere ganger i uken, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Blant landsgjennomsnittet var det en økning i antall elever som mobbes flere ganger i uken i løpet av ungdomsskoletiden. På MOT-skolene var det en reduksjon i antall elever som mobbes flere ganger i uken i løpet av ungdomsskoletiden. På kontrollskolene var det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn sammenlignet med MOT-skolene.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging