Skolen som samfunnsbygger

Mål: Fellesforstått ansvarlighet; "it takes a village to raise a child".  

Vi har utviklet et forskningsbasert forsterkningsprogram som heter "Skolen som samfunnsbygger". 

Ansatte i skolen har en av samfunnets viktigste oppgaver. Skolen er en arena for alle ungdommer og er derfor en viktig arena for å bygge ungdom for fremtiden. 60–70 % av det psykososiale miljøet på skolen avhenger av lederen. Kjernen i programmet er de tre relasjonsnormene; skape godfølelsen, vise bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet. Disse er systematisert gjennom det autoritative perspektivet og gjelder både klasseledelse og foreldrestil. Du kan klikke her for vår modell av dette. Vi forsterker rektor som kulturbygger og bidrar med foredrag til personalet og lokalsamfunnet. 

Oversikt over innholdet til skolepersonalet fra MOT sentralt:

  • År 1: De tre relasjonsnormene - 6 timer
  • År 2: Skape godfølelsen: Kommunikasjon og lagbygging - 3 timer
  • År 3: Vise bakgrunnsforståelse: Se hele mennesket - 3 timer
  • År 4: Praktisere tøff kjærlighet: Fokus og verdier - 3 timer
  • År 5: Under utvikling: Forsterkning av skolen som samfunnsbygger - 3 timer

Hvert år er det tilhørende kveldsforedrag for lokalsamfunnet som tar utgangspunkt i det afrikanske ordtaket "it takes a village to raise a child". Både ansatte i skolen og andre viktige voksne rundt barn og unge får gjennom foredragene nyttige verktøy som kan brukes for å skape et mer inkluderende klassemiljø og et varmere samfunn.

Høsten 2020 kom boka Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe. Les mer om boka her.

Forutsetning for oppstart Skolen som samfunnsbygger:

  • MOT-programmet Robust ungdom 12-16 og/eller Robust ungdom 16-25
  • Partnerskapsavtale mellom skolen og MOT