Robust ungdom 16–25

MOT-programmet Robust ungdom 16-25 er kontinuerlig utviklet siden 1999 og brukes på videregående skoler.

Mål: Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Fremragende MOT-coacher gjennomfører hvert år flere engasjerende MOT-økter som kjennetegnes ved involvering, tillit og energi. Ungdommene selv er sentrale og delaktige. MOT-coachene formidler enkle livsverdier og de gir rom for alle ungdommer. MOT-coachene er eksperter i å nå inn til ungdom.

Verdiløftet i overordnet del

Strukturerte manus i kombinasjon med aktivitet, refleksjoner, historier, øvelser og action skaper magisk atmosfære og inspirerende opplevelser som igjen bidrar til at ungdom styrker eierskap til verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei – som igjen gjør de bedre på å bygge seg selv og andre.

Rammestruktur

 1. Rektor ønsker MOT på sin skole
 2. MOT-koordinator har eierskap og passion, og er ungdommelig, mulighetsfokusert, oppriktig (P-UMO)
 3. Fremragende MOT-coacher
 4. MOTs grunnutdanning for MOT-coacher og MOT-koordinator
 5. MOTs verdibaserte lederutvikling for rektor og evt. andre skoleledere
 6. *12 MOT-økter á 90 minutter
 7. Forsterkningsdagene: Verdistarten, MOT til å glede-dagen, Drømmedagen og Begeistringsslutten
 8. Ung MOTivator, ca. 5 % av ungdommene i 1. klasse, inkl. utdanning
 9. Ung MOTivator er kulturbyggere og medarrangør av forsterkningsdagene
 10. Kickstart første skoledag, inspirasjonstale, oppvarminger, lærerinfo
 11. MOT-informasjon til foresatte (20 min.)
 12. MOT Forever
 13. MOT-undersøkelsen
 14. Andre suksessaktiviteter (sterkt anbefalt)
 15. Kompetanse- og energipåfyll til rektor og evt. andre skoleledere, MOT-koordinator og MOT-coach, bl.a. nasjonal Ildsjelsamling og lokalt refleksjons- og statusmøte

12 MOT-økter

De 12 MOT-øktene er på 90 minutter og deles inn i følgende tema:

1. klasse

1. Innsikt
2. Klassekultur
3. Robusthet
4. Kommunikasjon
5. Verdier
6. Beundring
7. Selvrespekt

2. klasse

8. Livskvalitet
9. Respekt

3. klasse

10. Bevissthet
11. Sharing Courage
12. Courage Forever