Robust ungdom 16–25

MOT-programmet Robust ungdom 16-25 er for videregående skoler.

Programmet er tilpasset både for 3-årig og 2-årig skoleforløp og har også egen modell for påbygg.

Mål: Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Fremragende MOT-coacher gjennomfører hvert år flere engasjerende MOT-økter som kjennetegnes ved involvering, tillit og energi. Ungdommene selv er sentrale og delaktige. MOT-coachene formidler enkle livsverdier og de gir rom for alle ungdommer. MOT-coachene er eksperter i å nå inn til ungdom.

Verdiløftet i overordnet del

Strukturerte manus i kombinasjon med aktivitet, refleksjoner, historier, øvelser og action skaper magisk atmosfære og inspirerende opplevelser som igjen bidrar til at ungdom styrker eierskap til verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei – som igjen gjør de bedre på å bygge seg selv og andre.

Rammestruktur

 1. Rektor ønsker MOT på sin skole
 2. MOT-koordinator har eierskap og passion, og er ungdommelig, mulighetsfokusert, oppriktig (P-UMO)
 3. Fremragende MOT-coacher
 4. MOTs grunnutdanning for MOT-coacher og MOT-koordinator
 5. MOTs verdibaserte lederutvikling for rektor og evt. andre skoleledere
 6. *12 MOT-økter á 90 minutter
 7. Forsterkningsdagene: Verdistarten (Hei*-ukene), MOT til å glede-dagen, Drømmedagen og Begeistringsslutten
 8. Ung MOTivator, ca. 5 % av ungdommene i 1. klasse, inkl. utdanning
 9. Ung MOTivator er kulturbyggere og medarrangør av forsterkningsdagene
 10. Kickstart første skoledag, inspirasjonstale, oppvarminger, lærerinfo
 11. MOT-informasjon til foresatte (20 min.)
 12. MOT-undersøkelsen
 13. Andre suksessaktiviteter (sterkt anbefalt)
 14. Kompetanse- og energipåfyll til rektor og evt. andre skoleledere, MOT-koordinator og MOT-coach, bl.a. nasjonal Ildsjelsamling og årlig lokalt partnerskapsmøte

12 MOT-økter

De 12 MOT-øktene er på 90 minutter har følgende tema:

NB: Egne inndelinger av økter for 2-årig skoleforløp og påbygg

1. klasse

1. Innsikt
2. Klassekultur
3. Robust
4. Kommunikasjon
5. Verdier
6. Tilhørighet

2. klasse

7. Selvrespekt
8. Livskvalitet
9. Respekt

3. klasse

10. Bevissthet
11. Modig
12. Russetid/Veivalg