Robust ungdom 12–16

MOT-programmet Robust ungdom 12-16 er utviklet kontinuerlig siden 1994 og brukes av ungdomsskoler.

Mål: Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Fremragende MOT-coacher gjennomfører hvert år flere engasjerende MOT-økter som kjennetegnes ved involvering, tillit og energi. Ungdommene selv er sentrale og delaktige. MOT-coachene formidler enkle livsverdier og de gir rom for alle ungdommer. MOT-coachene er eksperter i å nå inn til ungdom.

Strukturerte manus i kombinasjon med aktivitet, refleksjoner, historier, øvelser og action skaper magisk atmosfære og inspirerende opplevelser som igjen bidrar til at ungdom styrker eierskap til verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei – som igjen gjør de bedre på å bygge seg selv og andre.

Rammestruktur

 1. Rektor ønsker MOT på sin skole
 2. MOT-koordinator har eierskap og passion, og er ungdommelig, mulighetsfokusert, oppriktig (P-UMO)
 3. Fremragende MOT-coacher
 4. MOTs grunnutdanning for MOT-coacher og MOT-koordinator
 5. MOTs verdibaserte lederutvikling for rektor og evt. andre skoleledere
 6. *12 MOT-økter á 120/150 min.
 7. Forsterkningsdagene: Verdistarten (Hei*-ukene), MOT til å glede-dagen, Drømmedagen og Begeistringsslutten
 8. Ung MOTivator, ca. 5 % av ungdommene på 9.trinn, inkl. utdanning
 9. Ung MOTivator gjennomfører MOT-økter til 6. og 7. klasse. Medarrangør forsterkningsdager
 10. Kickstart første skoledag: inspirasjonstale, oppvarming, lærerinfo
 11. MOT-informasjon til foresatte (40 min.)
 12. MOT-undersøkelsen
 13. Andre suksessaktiviteter (sterkt anbefalt)
 14. Kompetanse- og energipåfyll til rektor og evt. andre skoleledere, MOT-koordinator og MOT-coach, bl.a. nasjonal Ildsjelsamling og lokalt refleksjons- og statusmøte

12 MOT-økter

De 12 MOT-øktene er på 120/150 minutter og deles inn i følgende tema:

(Klikk på MOT-økt 1 for å se eksempel på hvordan en MOT-økt kan knyttes opp mot Fagfornyelsen. MOT-skoler finner komplett oversikt over alle MOT-økter på Verktøykassen. Dersom du ikke er MOT-skole, ta kontakt med oss på mot@mot.no for å få vite mer).

8. klasse

1. Vis MOT
2. Forventninger
3. Fokus
4. Dialog
5. Egenstyrke
6. Verdifull

9. klasse

7. Valg
8. Drømmer
9. Forbilder

10. klasse

10. Trygghet
11. Verdibevissthet
12. Fremtid