Kommunen som samfunnsbygger

Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. MOT ønsker å få lokalsamfunnets ledere og borgere til å kjenne på ansvaret og forpliktelsen alle har for å bygge en god kultur.

Mål: Fellesforstått ansvarlighet for å utvikle robuste lokalsamfunn og relasjoner.

Forutsetning for oppstart Kommunen som samfunnsbygger:

 • MOT-programmet Robust ungdom 12–16
 • MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger
 • Kommunen medvirker aktivt for å få MOT-programmet Barneskole og barnehage som samfunnsbygger inn lokalt
 • Kommunen medvirker aktivt for å få MOT-programmet Robust ungdom 16–25 inn i videregående skoler som ligger i kommunen
 • MOT forankres i kommunens planer og brukes som bevisstgjøringsplattform i verdiarbeidet

NB! MOT Norge gjennomfører piloter på ny programmodell for Kommunen som samfunnsbygger ut 2022. 

Bakgrunnen for programmet er å være en støtte for de kommuner som ønsker:

 • MOT-filosofien som lederfilosofi
 • MOT som bevisstgjørings- og verdiplattform
 • MOT som et virkemiddel for å styrke tverrfaglig samarbeid
 • MOT som et system i arbeidet med å være i forkant og for å forebygge problemer
 • MOT som et virkemiddel for lettere å nå kommunens mål innenfor oppvekst og helse:
  • styrke folkehelse, livsmestring og medborgerskap
  • utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle
  • bidra til at hver enkelt kan ivareta/utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap
  • stimulere til tro på egen mestring og motivasjon for læring
  • ivareta et trygt lokalsamfunn som forebygger mobbing, vold, diskriminering og trakassering

Rammestruktur

 1. Kommunen gjennomfører MOT som lederfilosofi
 2. Kommuneledelsen medvirker aktivt til å spre MOT-filosofien og styrke robusthet i lokalsamfunnet
 3. Ungdommelig lokal MOT-manager
 4. To unge MOT-ledere utdannes hvert år