Barneskolen som samfunnsbygger

MOT-programmet Barneskolen som samfunnsbygger er etablert for å styrke felles forståelse i lokalsamfunnet for hvor viktig voksnes engasjement og væremåte overfor barn er. Når barn har livskvalitet, livsglede, meningsfylte aktiviteter, gode opplevelser, fellesskap, nettverk og sosial støtte vil lokalsamfunnet fremstå som en beskytter og forebygger av samfunnsproblemer. Voksne kan som ansvarlige kulturbyggere bidra til verdiskapende mestrings- og inkluderingsplattformer i lokalsamfunn. Som gode rollemodeller kan man som voksenpersoner endre liv.

MOT Norge har igangsatt pilotprosjekt på program for elever på 1.- 4.trinn: SUPER!! Høsten 2022 rulles ut dette som et landsdekkende tilbud gjennom Barneskolen som samfunnsbygger.

Les mer om SUPER!! HER

Mål: Fellesforstått ansvarlighet for å utvikle barns robusthet og livsmestring.

Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. MOT ønsker å forsterke en felles forståelse og verdiplattform blant voksne som er tett på barn.

Forutsetning for oppstart Barneskolen som samfunnsbygger:

  • MOT-programmet Robust ungdom 12–16 på den aktuelle ungdomsskolen

Rammestruktur

  1. Barneskole: MOT som verdileverandør til leder og personale
  2. MOT-filosofien til barns foreldre og ansvarlige voksne på barns fritidsarenaer