Meny
Meny

Psykisk helse: MOT gir robuste ungdommer

Ungdommer som har tro på egne krefter og ser optimistisk på fremtiden får også bedre psykisk helse. Det bidrar til å bygge en robusthet – en robusthet som kommer godt med når man skal mestre livet.

Når psykisk helse nevnes i media handler det ofte om at vi har for lite behandlingsplasser og for lite ressurser i hjelpeapparatet. Men psykisk helse handler også om hvilke holdninger og omgivelser som omgir ungdom hver eneste dag. For å forebygge psykiske helseproblemer handler blant annet om å gi ungdom et verdimessig innhold i livet. Hvilke verdier er viktige for de? Hva brenner de for? Hvordan vil de være med folk rundt seg?

Det denne artikkelen handler om kan egentlig oppsummeres i følgende setning: robuste ungdommer gir god psykisk helse.

Hvordan kan vi da bygge opp en robusthet og bedre psykisk helse?

Vi må skape mestringsfølelse. Gi selvtillit. Gi tro på egne krefter. Snakke om hva som betyr noe for dem. Vi må ta ungdom på alvor – og den samtalen må starte tidlig.

Psykisk helse handler også om hvilken kultur man har rundt seg. Som Rådet for Psykisk helse sier det: «Det viktig å gjøre ting som bidrar til at man har det bra. Dette kan høres banalt og naivt ut, men er faktisk av stor betydning.»

Er man i et positivt eller negativt miljø? Får man plantet positive eller negative forventninger til seg? Er man i et miljø der det er lett å være seg selv, og der man blir akseptert tross forskjeller?

Psykisk helse handler om å arbeide i forkant, om å se hele mennesket, om å forplante positive forventinger og om å skape gode kulturer rundt ungdom. Da blir ungdom også robust. Og robustheten gir flere effekter:

Ungdommene vil tåle mer hvis de kommer i en vanskelig livssituasjon.

Ungdommene vil bli mindre påvirket av andres negative adferd.

Ungdom_gutt_jente_09_Photo_Ludvig_Killingberg

Men selv når problemet oppstår vil det å være i et positivt miljø som aksepterer forskjeller gi et bedre utgangspunkt for å lykkes med å håndtere og behandle psykiske lidelser. Det blir lettere og være åpen om problemet sitt, og det blir lettere å søke hjelp.

MOT er et verktøy for bedre psykisk helse

Flere evalueringer viser at MOT kan være et verktøy for å bygge opp en slik robusthet hos ungdom.

En forskningsrapport levert av PROBA samfunnsanalyse konkluderer med at elevene på MOT-skolene har i gjennomsnitt høyere selvtillit, optimisme og mot.

En ungdom som opplever rusmisbruk i sin vennegjeng har lettere for å si nei hvis han også har tro på egen kraft og har høyere selvtillit. En ungdom som har medlever som mobber har lettere for å si ifra hvis han har tro på egne krefter og høy selvtillit. Og ikke minst: En ungdom som får slengbemerkninger eller blir mobbet kan likevel ha det bedre med seg selv om den personen har optimisme og tro på egne krefter.

MOT jobber i skoler og lokalsamfunn med å skape nettopp robuste ungdommer. Vil du skape en robusthet hos ungdom? Trykk her.

Vil du se flere evalueringer av MOT går du hit.

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging