Meny
Meny

Mobbing: MOT bidrar til mindre mobbing

Tenk hvis vi klarer å bygge en kultur i skoler og i lokalsamfunn. Der kulturbyggerne og de eldre elevene er knalltydelige: «Her på vår skole mobber vi ikke. Her bryr vi oss. Her er det tøft å inkludere andre, og her respekterer vi forskjellighet.»…

Å oppleve mobbing kan ødelegge en ungdoms liv og skolegang. Mobbing er et samfunnsproblem. Vi bør alle sammen stå samla mot mobbing og for en mobbefri skole. Men hvordan kan vi oppnå dette? Hvilke verktøy har vi?

Hva er mobbing? Vi snakker generelt om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en person.

Mobbing må møte kontinuerlig motstand fra skoleledelse, lærere, foreldre og voksenpersoner. Skolene må ha mobbeplaner, de må ha et kontinuerlig fokus på problemet. Skoleledelse og en klasseromsledelse må alltid ha antimobbing på agendaen. Det å løse mobbeproblemet når det oppstår er også viktig. Lærere og voksenpersoner i skolen må få de riktige verktøyene for å forebygge mobbing og for å oppdage mobbing.

Forebygging av mobbing må starte tidlig

Men et helt sentralt poeng er at det å forebygge mobbing bør starte mye tidligere og mer grunnleggende en overnevnte tiltak. Et forebyggende arbeid handler om å være i forkant av problemene, og å ta tak i utfordringen lenge før det blir et problem. Bygger man en plattform med gode holdninger på en skole eller i et lokalsamfunn, vil det være mindre sannsynlig at mobbing oppstår.

Vi må kontinuerlig jobbe med at det å bry seg om hverandre bør være kulturen i en klasse eller i en vennegjeng. Det å bry seg må være akseptert og kult. Da må vi arbeide både på individ- og gruppenivå. Vi må gi hver enkelt elev selvtillit nok til å bry seg, og vi må skape et miljø der det å bry seg er bedre enn det å ikke bry seg.

Det blir også viktig å skape felles referanserammer for hva som er akseptert oppførsel. Og ikke bare hva som ikke er lov, men også hva man bør gjøre mer av. MOT har et verktøy som heter «Ønskelista». Det handler om å sette regler for klasserommet og å avklare forventinger mellom elev-elev og lærer-elev. Ved å diskutere forventninger åpent blir det også lettere å si ifra når forventingene brytes, både innad i elevgruppa og fra lærer til elev.

MOT er et verktøy for mindre mobbing

Ved å gi elever mot til å bry seg, og ved å skape et klassemiljø der elever har tydelige forventninger til hverandre, har MOT lykkes i å ha en effekt på mobbing.

MOT bidrar til:

  • Ungdom med selvtillit til å bry seg om hverandre
  • Klassemiljø der det å bryr seg blir akseptert
  • At elev og lærer har felles forventinger for klassemiljøet
  • At sterke ungdommer jobber på lag med læreren i arbeidet med et bedre klassemiljø

Alt dette bidrar til å forebygge mobbing. Vi har ikke råd til å la et verktøy stå ubrukt i kampen mot mobbing. La oss sammen skape en kultur med modige ungdommer som bryr seg – og sier nei til mobbing.

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2012:

59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.

Mobbes flere ganger i uken i 10. klasse:

  • Landsbasis: 3,5 %
  • MOT-skoler: 2,2 %

mobb

Vil du bruke MOT som et verktøy mot mobbing?

«Vi startet med MOT i 2006 for å skape et tryggere og mer inkluderende elevmiljø. På den tiden viste undersøkelser og samtaler om et litt vanskelig miljø. Det var vanskelig å komme inn i Stabekk miljøet, mange sto utenfor. Det var klikkdannelser, det var viktig å være lik, og passet du ikke inn ble du raskt definert utenfor.

Vi har godt belegg i undersøkelser for å si at dette er helt annerledes i dag! Miljøet på Stabekk beskrives av dere elever som trygt, meget godt og inkluderende.

Mest gledelig er helt ferske tall fra årets elevundersøkelse, gjennomført rett før påske! NULL av vg1 svarer at de blir mobbet på Stabekk. Det er første gang, og det utrolig gledelig og nesten rørende! ”

Rektor på Stabekk VGS, april 2013.

Les mer om hvordan MOT-skolen Stabekk VGS arbeider mot mobbing her.

Les mer om MOTs resultater på mobbing her.

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging