Meny
Meny

Mobbing: MOT bidrar til mindre mobbing

Tenk hvis vi klarer å bygge en kultur i skoler og i lokalsamfunn. Der kulturbyggerne og de eldre elevene er knalltydelige: «Her på vår skole mobber vi ikke. Her bryr vi oss. Her er det tøft å inkludere andre, og her respekterer vi forskjellighet.»…

Å oppleve mobbing kan ødelegge en ungdoms liv og skolegang. Mobbing er et samfunnsproblem. Vi bør alle sammen stå samla mot mobbing og for en mobbefri skole. Men hvordan kan vi oppnå dette? Hvilke verktøy har vi?

Hva er mobbing? Vi snakker generelt om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en person.

Mobbing må møte kontinuerlig motstand fra skoleledelse, lærere, foreldre og voksenpersoner. Skolene må ha mobbeplaner, de må ha et kontinuerlig fokus på problemet. Skoleledelse og en klasseromsledelse må alltid ha antimobbing på agendaen. Det å løse mobbeproblemet når det oppstår er også viktig. Lærere og voksenpersoner i skolen må få de riktige verktøyene for å forebygge mobbing og for å oppdage mobbing.

Forebygging av mobbing må starte tidlig

Men et helt sentralt poeng er at det å forebygge mobbing bør starte mye tidligere og mer grunnleggende en overnevnte tiltak. Et forebyggende arbeid handler om å være i forkant av problemene, og å ta tak i utfordringen lenge før det blir et problem. Bygger man en plattform med gode holdninger på en skole eller i et lokalsamfunn, vil det være mindre sannsynlig at mobbing oppstår.

Vi må kontinuerlig jobbe med at det å bry seg om hverandre bør være kulturen i en klasse eller i en vennegjeng. Det å bry seg må være akseptert og kult. Da må vi arbeide både på individ- og gruppenivå. Vi må gi hver enkelt elev selvtillit nok til å bry seg, og vi må skape et miljø der det å bry seg er bedre enn det å ikke bry seg.

Det blir også viktig å skape felles referanserammer for hva som er akseptert oppførsel. Og ikke bare hva som ikke er lov, men også hva man bør gjøre mer av. MOT har et verktøy som heter «Ønskelista». Det handler om å sette regler for klasserommet og å avklare forventinger mellom elev-elev og lærer-elev. Ved å diskutere forventninger åpent blir det også lettere å si ifra når forventingene brytes, både innad i elevgruppa og fra lærer til elev.

MOT er et verktøy for mindre mobbing

Ved å gi elever mot til å bry seg, og ved å skape et klassemiljø der elever har tydelige forventninger til hverandre, har MOT lykkes i å ha en effekt på mobbing.

MOT bidrar til:

  • Ungdom med selvtillit til å bry seg om hverandre
  • Klassemiljø der det å bryr seg blir akseptert
  • At elev og lærer har felles forventinger for klassemiljøet
  • At sterke ungdommer jobber på lag med læreren i arbeidet med et bedre klassemiljø

Alt dette bidrar til å forebygge mobbing. Vi har ikke råd til å la et verktøy stå ubrukt i kampen mot mobbing. La oss sammen skape en kultur med modige ungdommer som bryr seg – og sier nei til mobbing.

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2012:

59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.

Mobbes flere ganger i uken i 10. klasse:

  • Landsbasis: 3,5 %
  • MOT-skoler: 2,2 %

mobb

Vil du bruke MOT som et verktøy mot mobbing?

«Vi startet med MOT i 2006 for å skape et tryggere og mer inkluderende elevmiljø. På den tiden viste undersøkelser og samtaler om et litt vanskelig miljø. Det var vanskelig å komme inn i Stabekk miljøet, mange sto utenfor. Det var klikkdannelser, det var viktig å være lik, og passet du ikke inn ble du raskt definert utenfor.

Vi har godt belegg i undersøkelser for å si at dette er helt annerledes i dag! Miljøet på Stabekk beskrives av dere elever som trygt, meget godt og inkluderende.

Mest gledelig er helt ferske tall fra årets elevundersøkelse, gjennomført rett før påske! NULL av vg1 svarer at de blir mobbet på Stabekk. Det er første gang, og det utrolig gledelig og nesten rørende! ”

Rektor på Stabekk VGS, april 2013.

Les mer om hvordan MOT-skolen Stabekk VGS arbeider mot mobbing her.

Les mer om MOTs resultater på mobbing her.

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.