Andreas Leknessund

Yrke
Sykkel

Født
21. mai 1999

MOT-ambassadør
Siden 2021

Sosiale medier

Hvorfor vil du bli MOT-ambassadør?

Jeg ønsker å bidra med noe mer enn å bare sykle fort. Det er viktig å bruke den stemmen man har til noe annet enn idrettslige resultater. Jeg håper det gir andre noe, det gir i alle fall meg mye å få lov å kunne bidra.

MOT kan være en bidragsyter for å gi noen hint og råd på veien til hvordan man finner fram til motet sitt eller å bli en modig person. Alt det MOT står for er utvilsomt viktig, og at noen går foran med de verdiene er viktig.

Andreas Leknessund

Andreas om MOT-verdiene:

MOT til å leve: For meg handler det om å følge drømmene sine, være seg selv. Rett og slett å tørre å følge de drømmene du har. Samtidig handler det om å tørre å snakke om de vanskelige tingene også.

MOT til å bry seg: Det er så enkelt som å være der for folk, stille opp og bry seg. Både når folk har det tøft og når de har det bra. Å høre på hva folk har å si. Det kan være vanskelig å være den som bryr seg, og å være den personen om folk tør å åpne seg for. Men desto viktigere er det.

MOT til å si nei: MOT til å stå for de verdiene du har, og å stå for den man er. Man føler kanskje at det er forventet at man skal være med på alt. Prøve å tenke over hvem man vil være og hvem man vil bli. Hvis du er ny i gruppe og blir presset til ting du ikke vil så må stille deg selv spørsmålet; er der her egentlig noe du har lyst til!