Sigrun Vårvik

Rolle
Nøkkelperson siden 1994

Sigrun Vårvik har siden starten i 1994 hatt de fleste roller i MOT – og vært både bidragsyter, sparringspartner, tilrettelegger, medarbeider, mentor og leder. Hennes spisskompetanse er drift, språk, relasjonsbygging og ivaretakelse. Sigrun har vært ansvarlig for MOTs internasjonalisering til fire verdensdeler i perioden 2007-2020. Hun gløder i møte med nye mennesker, og brenner for å gjøre en forskjell i andres liv og for å utvikle ungdoms robusthet – i hele verden.